Rok 2019

Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r. - nowe zasady