• Badania ankietowe realizowane w 2020 roku

  Na prośbę Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku publikujemy plakat promujący badania ankietowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku.

  Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze

  Więcej
 • Platforma Żywnościowa

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w marcu 2020 r. rusza giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi "Platforma Żywnościowa"

  Więcej
 • Zaproszenie na spotkanie

  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie nt. "Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR  na lata 2015-2020. Wnioski o płatności w roku 2020 - eWniosek plus. Dobrostan zwierząt" organizowane przez PZDR w Suwałkach, ARiMR i UG Jeleniewo w dniu 6 marca 2020 roku o godz. 12:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie.

  Więcej
 • Ankieta - gazyfikacja

  Szanowni Państwo,

  bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie na spotkanie  z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, którego tematem była możliwość gazyfikacji części miejscowości w Gminie Jeleniewo. W nawiązaniu do tematów poruszanych podczas debaty, w załączeniu publikujemy ankietę dotyczącą zbadania potencjału gminy w kwestii gazownictwa.

  Każdy, kto jest zainteresowany podłączeniem się do instalacji gazowej, powinien wypełnić załączoną ankietę i przynieść do Urzędu Gminy Jeleniewo, pok. nr 4.

   

  Więcej
 • Informacja dla hodowców drobiu

  W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach przypomina o obowiązku:

  -    zgłaszania podejrzenia objawów choroby zakaźnej drobiu w szczególności: zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych (drgawek, skrętu szyi, paraliżu nóg i skrzydeł, niezborności ruchów), duszności, sinicy, wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności,

  -    przestrzegania zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób w szczególności: utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, utrzymywanie w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, przechowywanie paszy dla ptaków oraz ich karmienie i pojenie w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, wyłożenie mat dezynfekcyjnych, stosowanie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, przestrzeganie zasad higieny osobistej, oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi, dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu, powstrzymanie się przez osoby które w ciągu 72 godz, uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od czynności związanych z obsługą drobiu.

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE

  Informujemy, że dnia 03.02.2020r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa. Tematem spotkania będzie możliwość podłączenia się do sieci gazowniczej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE

  W dniu 30 stycznia 2020r. (czwartek) o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Prudziszkach  odbędzie się spotkanie pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. odcinek północny gazociągu Polska - Litwa”

  Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z terenu gminy Jeleniewo. Zapraszamy Właścicieli nieruchomości z obrębów: 17-Prudziszki, 23-Suchodoły, 3-Białorogi, 19-Rychtyn przez które planuje się przebieg gazociągu.

  Więcej
 • Informacja dla Rolników

  Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród rolników następującej informacji:

  Rolnicy, którzy są zarejestrowani  w Inspekcji Ochrony  Roślin i Nasiennictwa  na sprzedaż ziemniaków proszeni są o zgłoszenie się do biura Inspekcji  - Suwałki, ul. Sportowa 20 pok.5, tel. 87/566 29 29 w terminie do 10 marca 2020roku w celu aktualizacji danych. Brak aktualizacji spowoduje wykreślenie z rejestru i zakaz sprzedaży ziemniaków.

  Więcej
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zaprasza wszystkie chętne dzieci w ferie na warsztaty:

  21.01.2020 – Warsztaty plastyczne

  22.01.2020 – Warsztaty kulinarne

  23.01.2020 – Spotkanie literackie

  27.01.2020 – Warsztaty fotograficzne

                               28.01.2020 – Warsztaty plastyczne

                               29.01.2020 – Warsztaty kulinarne

                                                                         Spotkania rozpoczynają się o godzinie 10.00!

  Więcej
 • Informacja o konsultacjach w zakresie projektu “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2020 roku”

  Więcej
 • INFORMACJA

  Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że zgodnie z zawartą umową nr 15/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem”, Gmina Jeleniewo otrzymała od Wojewody Podlaskiego dotację w wysokości 14 000,00 zł (słownie zł: czternaście tysięcy) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo uczestniczył w Konferencji "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich", która odbyła się 9 stycznia 2020 roku w Kolnie.

  Więcej
 • Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

  Na prośbę Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach informujemy o możliwości uczestnictwa w szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

  Więcej
 • Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

  Zachęcamy Mieszkańców Gminy Jeleniewo do składania wniosków w PP "Czyste Powietrze" przy pomocy pracownika Urzędu Gminy.

  Więcej
 • Kalendarz imprez PODR Szepietowo

  Na prośbę PODR Szepietowo udostępniamy kalendarza imprez Ośrodka na rok 2020 r.

  Więcej
 • Ulotka

   

  Ulotka o zasadach, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo w 2020 roku"

  Więcej
 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok!

  Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo  i  Wójt Gminy Jeleniewo 

  Więcej
 • Zapraszamy mieszkańców Gminy Jeleniewo do udziału w programie dotyczącym dofinansowania budowy instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne)

  Więcej
 • Uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego 08.11.2019r.

  Dnia 8 listopada 2019 r. o godz. 11.11 w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczyście odśpiewano hymn państwowy.

  Więcej
 • Informacja dla Rolników

  INFORMACJA - obowiązki nałożone na Rolników Ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne i Rozporządzeniem RM z dnia 5.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami

  Więcej
 • Dnia 5 listopada 2019 r.  w Urzędzie Gminy Jeleniewo odbyły się 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych.

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo informuje, iż Gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

  Więcej
 • Jubileusz Złotych Godów

  23 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Jeleniewo odbył się Jubileusz Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego pięciu par z terenu gminy Jeleniewo.

  Więcej

Gmina Jeleniewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 1032792,87zł z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020

Dofinansowanie dotyczy projektu: "Budowa drogi gminnej nr 101780B - droga we wsi Malesowizna"

Boisko piłkarskie wraz z infrastrukturą sportową (bieżnia prosta, skocznia w dal) przy ul. Sportowej w Jeleniewie

"Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie"

Operacja pt.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020

 • pdf Ogłoszenie o naborach z EFS.pdf - Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Regionalny Program operacyjny województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020.
 • pdf KOMUNIKAT.pdf - Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020
 • pdf OGŁOSZENIE 30.09.2019r..pdf - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Jeleniewo w obrębach Prudziszki i Udziejek
 • pdf INFORMACJA.pdf - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. o realizacji kolejnego etapu inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"

WPROWADZENIE I STOPNIA ALARMOWEGO ALFA i I STOPNIA ALARMOWANIA ALFA-CRP NA TERYTORIUM RP

ŚWIĘTO PLONÓW

 • pdf ŚWIĘTO PLONÓW.pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewieserdecznie zapraszają na imprezę „Święto Plonów” w dniu 18.08.2019r.
 • pdf PODZIĘKOWANIE.pdf - Mieszkańcom i Gościom za wspaniałą zabawę i mile spędzony wspólnie czas w tegorocznym Święcie Plonów

OGŁOSZENIE

 • pdf OGŁOSZENIE.pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej, położonej w obrębie wsi Prudziszki, gm. Jeleniewo
 • pdf OGŁOSZENIE..pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, stanowiących własność Gminy Jeleniewo, położonych w obrębach: Łopuchowo, Malesowizna, Kazimierówka, gm. Jeleniewo
 • pdf INFORMACJA.pdf - o udzieleniu z budżetu Województwa Podlaskiego pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeleniewo

ZAPYTANIE OFERTOWE

 • pdf ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf - na zadanie pn. "Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 736 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Jeleniewo"

Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r. - nowe zasady

ROK 2018

GABINET STOMATOLOGICZNY

Zrealizowano zadanie: "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach"

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W JELENIEWIE

„Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo w km 0+000-2+164,16”

 • pdf Informacje o przebudowie drogi.pdf - Gmina Jeleniewo przebudowała drogę gminną nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo przy dofinansowaniu ze środków z"Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

„Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie”

 • pdf Artykuł promocyjny 2018.pdf - Gmina Jeleniewo zrealizowała projekt pn. „Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

INFORMACJA URZĘDU GMINY DOTYCZĄCA RODO

 • pdf INFORMACJA URZĘDU GMINY.pdf - w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

"Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo"

 • pdf Artykuł promocyjny 2018.pdf - Gmina Jeleniewo zrealizowała projekt polegający na montażu 137 sztuk kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo

Dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach"

ROK 2017

GAZOCIĄG POLSKA-LITWA

NABÓR DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 • pdf INFORMACJA_WKU.pdf - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje o przyjmowaniu wniosków o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie obrony terytorialnej

NABÓR DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

 • pdf INFORMACJA_08.02.2017.pdf - o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii - instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf REGULAMIN_OZE.pdf - DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO
 • msword DEKLARACJA.doc - przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020
 • msword ZAŁĄCZNIK_NR_1.doc - do deklaracji

ROK 2015

Nadanie Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach imienia prof. Łucji i prof. Jerzego Okulicz-Kozarynów oraz otwarcie wystawy "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy" w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie