Rok 2019

WYBORY ŁAWNIKA NA KADENCJĘ 2020-2023

Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r. - nowe zasady