• Informacja od PKS NOVA

  Wirus COVID-19 spowodował drastyczny spadek liczby pasażerów korzystających z usług przewozowych. W trosce o bezpieczeństwo oraz w celu ograniczenia strat, których obecna wysokość może doprowadzić do utraty płynności finansowej Spółki. Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna informuje, iż od dnia 01.04.2020 roku do odwołania planuje znaczne ograniczenie ilości wykonywanych kursów. Spółka dokłada wszelkich starań aby ograniczenia były jak najmniej uciążliwe dla Pasażerów oraz aby w jak najmniejszym stopniu dotyczyły samorządów współpracujących ze Spółką na podstawie zawartych umów. Spółka informuje również, iż do momentu ustania epidemii wirusa COVTD-19 niemal całkowicie zawiesza funkcjonowanie komunikacji regionalnej w soboty i niedziele.

  Jednocześnie Spółka zaznacza, iż jest otwarta na wszelkie sugestie związane z funkcjonowaniem tymczasowego rozkładu jazdy, mając na uwadze fakt, iż zwiększenie liczby połączeń bez partycypacji samorządów w kosztach ich obsługi, z racji na trudną sytuację Spółki, jak i całej branży przewozu osób, będzie niemożliwe.

   

   

  Więcej
 • Gmina Jeleniewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

  Więcej
 • Aplikacja "kwarantanna domowa"

  Osoby znajdujące się pod kwarantanną z powodu koronawirusa prosimy o zapoznanie się z plakatem i pismem odnośnie korzystania z aplikacji "kwarantanna domowa".

  Więcej
 • Apel do mieszkańców

  W tych trudnych czasach epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, mówimy wspólnym, silnym głosem ponad wszelkimi podziałami po to, by po raz kolejny przypomnieć, że najważniejszym co wszyscy musimy zrobić, jest pozostanie w naszych domach i wychodzenie z nich tylko wtedy, gdy to absolutnie konieczne.

  Więcej
 • Informacja o Projekcie nr WND-RPPD.05.01.00-20-0531/19

  Gmina Jeleniewo w dniu 05 marca 2020 r. podpisała umowę nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0531/19-00 na dofinansowanie Projektu pn. "Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

  Więcej
 • Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

  Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz i Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki z okazji Dnia Sołtysa Wszystkim Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich składają serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy za dobrą współpracę oraz za liczne inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectw. Życzymy wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.

   

  Więcej
 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet

  Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane!

  Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo         Wójt Gminy Jeleniewo

                                         Jan Bielecki                                  Kazimierz Urynowicz

   

   

  Więcej
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje, iż sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań wywołanych nowym koronawirusem (2019-nCoV) na świecie zmienia się dynamicznie. Załączone informacje i wytyczne aktualizowane na bieżąco i zamieszczane są jako aktualności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego – www.gis.gov.pl oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – www.who.int.

  Więcej
 • INFORMACJA

  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego uprzejmie informuje, że w dniu 4. marca (środa) odbędzie się szkolenie „Przetwórstwo rolno-spożywcze – wsparcie w ramach PROW 2014-20. Certyfikacja ekologicznych przetworów wytworzonych w gospodarstwie”.

  Miejsce szkolenia: Suwałki, ul. Sportowa 20 – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

  Godzina szkolenia: 12.00

  Więcej
 • Uroczyste przekazanie samochódu dla OSP Gulbieniszki

  Dnia 21 lutego 2020 roku na placu przy strażnicy OSP Jeleniewo miało miejsce przekazanie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w  Suwałkach dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulbieniszkach 12-letniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes. Szczególne podziękowania składamy dla Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jeleniewo w kwestii zwiększenia gotowości bojowej dzięki zakupowi dwóch nowych lekkich wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bachanowo i Podwysokie Jeleniewskie oraz wymianie wysłużonego 40-letniego Stara dla OSP Gulbieniszki. Niech pozyskany sprzęt służy Strażakom Ochotnikom w celu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców gminy i powiatu suwalskiego.

  Wójt Gminy Jeleniewo

  Kazimierz Urynowicz

  Więcej
 • Badania ankietowe realizowane w 2020 roku

  Na prośbę Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku publikujemy plakat promujący badania ankietowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku.

  Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze

  Więcej
 • Platforma Żywnościowa

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w marcu 2020 r. rusza giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi "Platforma Żywnościowa"

  Więcej
 • Zaproszenie na spotkanie

  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie nt. "Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR  na lata 2015-2020. Wnioski o płatności w roku 2020 - eWniosek plus. Dobrostan zwierząt" organizowane przez PZDR w Suwałkach, ARiMR i UG Jeleniewo w dniu 6 marca 2020 roku o godz. 12:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie.

  Więcej
 • Ankieta - gazyfikacja

  Szanowni Państwo,

  bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie na spotkanie  z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, którego tematem była możliwość gazyfikacji części miejscowości w Gminie Jeleniewo. W nawiązaniu do tematów poruszanych podczas debaty, w załączeniu publikujemy ankietę dotyczącą zbadania potencjału gminy w kwestii gazownictwa.

  Każdy, kto jest zainteresowany podłączeniem się do instalacji gazowej, powinien wypełnić załączoną ankietę i przynieść do Urzędu Gminy Jeleniewo, pok. nr 4.

   

  Więcej
 • Informacja dla hodowców drobiu

  W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach przypomina o obowiązku:

  -    zgłaszania podejrzenia objawów choroby zakaźnej drobiu w szczególności: zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych (drgawek, skrętu szyi, paraliżu nóg i skrzydeł, niezborności ruchów), duszności, sinicy, wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności,

  -    przestrzegania zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób w szczególności: utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, utrzymywanie w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, przechowywanie paszy dla ptaków oraz ich karmienie i pojenie w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, wyłożenie mat dezynfekcyjnych, stosowanie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, przestrzeganie zasad higieny osobistej, oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi, dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu, powstrzymanie się przez osoby które w ciągu 72 godz, uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od czynności związanych z obsługą drobiu.

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE

  Informujemy, że dnia 03.02.2020r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa. Tematem spotkania będzie możliwość podłączenia się do sieci gazowniczej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE

  W dniu 30 stycznia 2020r. (czwartek) o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Prudziszkach  odbędzie się spotkanie pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. odcinek północny gazociągu Polska - Litwa”

  Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z terenu gminy Jeleniewo. Zapraszamy Właścicieli nieruchomości z obrębów: 17-Prudziszki, 23-Suchodoły, 3-Białorogi, 19-Rychtyn przez które planuje się przebieg gazociągu.

  Więcej
 • Informacja dla Rolników

  Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród rolników następującej informacji:

  Rolnicy, którzy są zarejestrowani  w Inspekcji Ochrony  Roślin i Nasiennictwa  na sprzedaż ziemniaków proszeni są o zgłoszenie się do biura Inspekcji  - Suwałki, ul. Sportowa 20 pok.5, tel. 87/566 29 29 w terminie do 10 marca 2020roku w celu aktualizacji danych. Brak aktualizacji spowoduje wykreślenie z rejestru i zakaz sprzedaży ziemniaków.

  Więcej
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zaprasza wszystkie chętne dzieci w ferie na warsztaty:

  21.01.2020 – Warsztaty plastyczne

  22.01.2020 – Warsztaty kulinarne

  23.01.2020 – Spotkanie literackie

  27.01.2020 – Warsztaty fotograficzne

                               28.01.2020 – Warsztaty plastyczne

                               29.01.2020 – Warsztaty kulinarne

                                                                         Spotkania rozpoczynają się o godzinie 10.00!

  Więcej
 • Informacja o konsultacjach w zakresie projektu “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2020 roku”

  Więcej
 • INFORMACJA

  Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że zgodnie z zawartą umową nr 15/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem”, Gmina Jeleniewo otrzymała od Wojewody Podlaskiego dotację w wysokości 14 000,00 zł (słownie zł: czternaście tysięcy) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo uczestniczył w Konferencji "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich", która odbyła się 9 stycznia 2020 roku w Kolnie.

  Więcej
 • Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

  Na prośbę Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach informujemy o możliwości uczestnictwa w szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

  Więcej
 • Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

  Zachęcamy Mieszkańców Gminy Jeleniewo do składania wniosków w PP "Czyste Powietrze" przy pomocy pracownika Urzędu Gminy.

  Więcej
 • Kalendarz imprez PODR Szepietowo

  Na prośbę PODR Szepietowo udostępniamy kalendarza imprez Ośrodka na rok 2020 r.

  Więcej
 • Ulotka

   

  Ulotka o zasadach, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo w 2020 roku"

  Więcej
 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok!

  Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo  i  Wójt Gminy Jeleniewo 

  Więcej
 • Zapraszamy mieszkańców Gminy Jeleniewo do udziału w programie dotyczącym dofinansowania budowy instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne)

  Więcej
 • Uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego 08.11.2019r.

  Dnia 8 listopada 2019 r. o godz. 11.11 w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczyście odśpiewano hymn państwowy.

  Więcej
 • Informacja dla Rolników

  INFORMACJA - obowiązki nałożone na Rolników Ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne i Rozporządzeniem RM z dnia 5.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami

  Więcej
 • Dnia 5 listopada 2019 r.  w Urzędzie Gminy Jeleniewo odbyły się 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych.

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo informuje, iż Gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

  Więcej
 • Jubileusz Złotych Godów

  23 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Jeleniewo odbył się Jubileusz Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego pięciu par z terenu gminy Jeleniewo.

  Więcej

Gmina Jeleniewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 1032792,87zł z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020

Dofinansowanie dotyczy projektu: "Budowa drogi gminnej nr 101780B - droga we wsi Malesowizna"

Boisko piłkarskie wraz z infrastrukturą sportową (bieżnia prosta, skocznia w dal) przy ul. Sportowej w Jeleniewie

"Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie"

Operacja pt.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020

 • pdf Ogłoszenie o naborach z EFS.pdf - Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Regionalny Program operacyjny województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020.
 • pdf KOMUNIKAT.pdf - Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020
 • pdf OGŁOSZENIE 30.09.2019r..pdf - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Jeleniewo w obrębach Prudziszki i Udziejek
 • pdf INFORMACJA.pdf - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. o realizacji kolejnego etapu inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"

WPROWADZENIE I STOPNIA ALARMOWEGO ALFA i I STOPNIA ALARMOWANIA ALFA-CRP NA TERYTORIUM RP

ŚWIĘTO PLONÓW

 • pdf ŚWIĘTO PLONÓW.pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewieserdecznie zapraszają na imprezę „Święto Plonów” w dniu 18.08.2019r.
 • pdf PODZIĘKOWANIE.pdf - Mieszkańcom i Gościom za wspaniałą zabawę i mile spędzony wspólnie czas w tegorocznym Święcie Plonów

OGŁOSZENIE

 • pdf OGŁOSZENIE.pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej, położonej w obrębie wsi Prudziszki, gm. Jeleniewo
 • pdf OGŁOSZENIE..pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, stanowiących własność Gminy Jeleniewo, położonych w obrębach: Łopuchowo, Malesowizna, Kazimierówka, gm. Jeleniewo
 • pdf INFORMACJA.pdf - o udzieleniu z budżetu Województwa Podlaskiego pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeleniewo

ZAPYTANIE OFERTOWE

 • pdf ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf - na zadanie pn. "Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 736 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Jeleniewo"

Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r. - nowe zasady

ROK 2018

GABINET STOMATOLOGICZNY

Zrealizowano zadanie: "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach"

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W JELENIEWIE

„Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo w km 0+000-2+164,16”

 • pdf Informacje o przebudowie drogi.pdf - Gmina Jeleniewo przebudowała drogę gminną nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo przy dofinansowaniu ze środków z"Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

„Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie”

 • pdf Artykuł promocyjny 2018.pdf - Gmina Jeleniewo zrealizowała projekt pn. „Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

"Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo"

 • pdf Artykuł promocyjny 2018.pdf - Gmina Jeleniewo zrealizowała projekt polegający na montażu 137 sztuk kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo

Dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach"

ROK 2017

GAZOCIĄG POLSKA-LITWA

NABÓR DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 • pdf INFORMACJA_WKU.pdf - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje o przyjmowaniu wniosków o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie obrony terytorialnej

NABÓR DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

 • pdf INFORMACJA_08.02.2017.pdf - o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii - instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf REGULAMIN_OZE.pdf - DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO
 • msword DEKLARACJA.doc - przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020
 • msword ZAŁĄCZNIK_NR_1.doc - do deklaracji

ROK 2015

Nadanie Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach imienia prof. Łucji i prof. Jerzego Okulicz-Kozarynów oraz otwarcie wystawy "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy" w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie