Rok 2019

Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r. - nowe zasady

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym lub sądowoadministracyjnym;

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 87 565 92 02


Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznie można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) npp@powiat.suwalski.pl 


Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (ul. Świerkowa 60, lok. nr 19) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA