Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie informuje, iż w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach obowiązują nowe druki wniosków w przypadku ubiegania się o:

  • wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia;
  • wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po 16 roku życia.

Aktualne druki wniosków można pobrać w siedzibie GOPS, pokój nr 17.