Gmina Jeleniewo otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na instalacje OZE

DRODZY MIESZKAŃCY!

            Miło nam poinformować, że wniosek Gminy Jeleniewo na dofinansowanie instalacji OZE (tj. instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych) z przeznaczeniem dla Mieszkańców Gminy Jeleniewo, złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP) Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, dla projektu grantowego dotyczącego instalacji OZE na budynkach mieszkalnych, w lutym 2020 r., tj. projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0852/20 pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” został rozpatrzony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania.

W ramach dofinansowania zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne  (około 59 sztuk) i instalacje kolektorów słonecznych (około 11 sztuk) na budynkach mieszkalnych Gminy Jeleniewo, poprzez udzielenie grantu przekazywanego Mieszkańcom w formie refundacji poniesionych kosztów, po zakończeniu montażu instalacji i przedstawieniu rozliczenia z przeprowadzonej inwestycji.

Na dzień dzisiejszy trwa proces podpisania umowy Gminy Jeleniewo (Beneficjent) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (Instytucja Zarządzająca RPOWP). Planowany termin podpisania umowy to marzec 2021r.

Wybór uczestników objętych projektem zostanie przeprowadzony po podpisaniu umowy przez Gminę Jeleniewo z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu (Mieszkańcy), którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie w listopadzie-grudniu 2019 r., a więc przed złożeniem przez Gminę Jeleniewo wniosku o dofinansowanie projektu.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Gmina Jeleniewo powiadomi Mieszkańców, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie w okresie listopad-grudzień 2019 r. w zakresie dalszego postępowania dotyczącego realizacji projektu.  

Prosimy nie zawierać umów i nie zlecać montażu instalacji paneli fotowoltaicznych czy też instalacji kolektorów słonecznych do momentu zawarcia umowy Mieszkańca z Gminą Jeleniewo.


Gmina Jeleniewo otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na instalacje OZE

DRODZY MIESZKAŃCY!

            Miło nam poinformować, że wniosek Gminy Jeleniewo na dofinansowanie instalacji OZE (tj. instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych) z przeznaczeniem dla Mieszkańców Gminy Jeleniewo, złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP) Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, dla projektu grantowego dotyczącego instalacji OZE na budynkach mieszkalnych, w lutym 2020 r., tj. projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0852/20 pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” został rozpatrzony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania.

W ramach dofinansowania zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne  (około 59 sztuk) i instalacje kolektorów słonecznych (około 11 sztuk) na budynkach mieszkalnych Gminy Jeleniewo, poprzez udzielenie grantu przekazywanego Mieszkańcom w formie refundacji poniesionych kosztów, po zakończeniu montażu instalacji i przedstawieniu rozliczenia z przeprowadzonej inwestycji.

Na dzień dzisiejszy trwa proces podpisania umowy Gminy Jeleniewo (Beneficjent) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (Instytucja Zarządzająca RPOWP). Planowany termin podpisania umowy to marzec 2021r.

Wybór uczestników objętych projektem zostanie przeprowadzony po podpisaniu umowy przez Gminę Jeleniewo z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu (Mieszkańcy), którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie w listopadzie-grudniu 2019 r., a więc przed złożeniem przez Gminę Jeleniewo wniosku o dofinansowanie projektu.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Gmina Jeleniewo powiadomi Mieszkańców, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie w okresie listopad-grudzień 2019 r. w zakresie dalszego postępowania dotyczącego realizacji projektu.  

Prosimy nie zawierać umów i nie zlecać montażu instalacji paneli fotowoltaicznych czy też instalacji kolektorów słonecznych do momentu zawarcia umowy Mieszkańca z Gminą Jeleniewo.