Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw potrzebom posiadaczy zwierząt gospodarskich, oraz realizując  przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia posiadaczom zwierząt składanie zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ w formie elektronicznej. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom szybko i wygodnie składać dokumenty IRZ przez Internet bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR.

Korzystanie z Portalu IRZplus daje szereg możliwości takich jak przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada, przegląd zgłoszonych zdarzeń, składanie zgłoszeń informujących ARiMR o przemieszczeniach zwierząt, składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów, zamawianie duplikatów paszportów dla bydła, import danych z komputera użytkownika, eksport danych z Portalu IRZplus, wydruki przeglądanych danych w Portalu, zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy i jego zmianę. Składanie elektronicznych zgłoszeń poprzez Portal IRZplus zwalnia posiadacza zwierząt z prowadzenia Księgi Rejestracji Zwierząt w formie „papierowej”.

W ostatnim czasie mierzymy się w Polsce ze stanem pandemii, który to stan wymaga podjęcia kroków mających na celu  ochronę zdrowia zarówno beneficjentów ARiMR jak i jej pracowników. Mając powyższe na uwadze, zachęcamy beneficjentów do rozpoczęcia korzystania z Portalu IRZplus, co pozwoli zaoszczędzić Wasz czas i pracę, która jest poświęcana na rzecz terminowego dostarczania wszystkich dokumentów dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Co ważne, w razie potrzeby, otrzymania pomocy związanej z logowaniem i poruszaniem się po Portalu IRZplus mogą Państwo skorzystać z telefonicznego wsparcia oferowanego przez pracowników Biura Powiatowego ARiMR. Szczegółowe informacje oraz zasady logowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Szkiruć

Biuro Powiatowe w Suwałkach

Ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki

Tel. 87 562 62 00

Załączniki do pobrania