Uroczystość poświęcenia odnowionego krzyża na Górze Cisowej miała miejsce 11 października 2020 roku w Gulbieniszkach.  Wśród gości miło było nam gościć m.in. Posła na Sejm Jarosława Zielińskiego wraz z Małżonką, Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki Pana Wojciecha Rodaka, Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki Pana Olgierda Furmana, Pana leśniczego  Tomasza Olszewskiego, Właściciela Tartaku Okrągłe Pana Wiesława Żylińskiego wraz z małżonką Jolantą, Radnych Gminy Jeleniewo na czele z Przewodniczącym Rady Janem Bieleckim, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Inki w Jeleniewie Panią Bożenę Sobieszczanską wraz z uczniami i pocztem sztandarowym, Sołtysów , Strażaków, Mieszkańców Gminy Jeleniewo a szczególnie mieszkańców Gulbieniszk.

Pierwszy krzyż postawiony na Górze Cisowej w 2000 roku z okazji wizyty Ojca Św. na Suwalszczyźnie.

Drzewo na krzyż przekazało nieodpłatnie nadleśnictwo Rutka Tartak, był to dąb.

Krzyż wykonał św. pamięci Jasionowski Albin wraz z mieszkańcami wsi Gulbieniszki.

Tablice pamiątkową ufundował Urząd Gminy Jeleniewo oraz Starostwo Powiatowe w Suwałkach z napisem o treści :

 Zbawicielowi na przełomie tysiącleci w związku z pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II Gmina Jeleniewo

 i Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Uroczysta msza święta  wraz z  poświęceniem  krzyża została odprawiona przez  jego ekscelencje ks. Biskupa Edwarda Samsela.

 

Krzyż został postawiony przez:

Wójt Gminy Jeleniewo  Kazimierz Urynowicz

 Św. pamięci Jasionowski Albin

Jasionowski Józef

Jasionowski Rafał

Jasionowski Paweł

 Św. pamięci Hołubowicz Piotr

Banaszewski Ryszard

Zachar Bogdan

Chomicz Kazimierz

 

Po 20 latach z okazji setnych urodzin Św. Jana Pawła II oraz XX Dnia Papieskiego krzyż został odnowiony.

Inicjatorem odnowienia krzyża był Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz

oraz proboszcz parafii pod Wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie ks. Józef Majewski

Drzewo – modrzew - to dar leśników  Nadleśnictwa Suwałki

Drzewo przygotował właściciel Tartaku Okrągłe  Pan  Wiesław Żyliński.

Krzyż wykonali mieszkańcy wsi Gulbieniszki.

 Postawiono na górze Cisowej w składzie:

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz

Jasionowski Józef

Jasionowski Kamil

Zachar Bogdan

Zubrzycki Zbigniew

Sinkiewicz Krzysztof

Sinkiewicz Sylwester

Niedzwiecki Sławomir

Zachar Wojciech

Wydarzenie  upamiętniła Teresa Borkowska nauczycielka SP im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Jeleniewie.