SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY„INKI” W JELENIEWIE ZA 2019 ROK