Zapraszamy do korzystania z punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Jeleniewo do składania wniosków w Programie „Czyste Powietrze" przy pomocy pracownika Urzędu Gminy w Punkcie Konsultacyjnym Programu.

Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie w Programie CZYSTE POWIETRZE wymagane są następujące dokumenty:

  • numer Księgi Wieczystej lub akt notarialny potwierdzający własność/współwłasność nieruchomości + aktualny wypis z rejestru gruntów (w przypadku, gdy dla działki nie ma założonej Księgi Wieczystej),
  • numer konta bankowego,
  • dane osobowe właściciela/współwłaścicieli budynku mieszkalnego oraz małżonka wnioskodawcy,
  • dokumenty potwierdzające dochody osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku (deklaracje PIT, nakaz płatniczy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, decyzje stypendium i inne) bądź zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu wydane przez Urząd Gminy,
  • certyfikat energetyczny pieca w przypadku oświadczenia, że posiadany piec spełnia wymagania programu.

 

Beneficjenci mają możliwość uzyskania 30% bądź 60% dofinansowania w postaci refundacji poniesionych kosztów:

 

  • wysokość dofinansowania: - 30%: w przypadku, gdy dochód roczny wnioskodawcy wynosi do 100 000 zł.
  • wysokość dofinansowania: - 60% (na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Gminy): w przypadku, gdy miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:

- do 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- do 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeżeli Mieszkaniec kwalifikuje się na podwyższony poziom dofinansowania MUSI  zgłosić się do Urzędu Gminy po zaświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w roku bazowym. Zaświadczenie stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Konsultacji udziela: Joanna Borowska, tel. 87 563 85 57

 e-mail: nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl .

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, pokój numer 15, budynek Urzędu Gminy Jeleniewo.

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze:

Poniedziałek 9:00-14:00

Środa 12:00-14:00

Czwartek 9:00-14:00