• Stypendia szkolne

  Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz kolejny rozdysponowało środki na pomoc materialną dla uczniów. Gmina Jeleniewo na okres IX-XII 2020r. otrzyma dotację w wysokości 30 227,00zł przy wkładzie własnym 7 600,00 zł. Nowe wnioski o stypendia socjalne będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniewie w dniach 1-15 września....

  Więcej
 • Gmina Jeleniewo otrzymała 500 000,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Środki będą wykorzystywane jako wkład do inwestycji realizowanych przez gminę.

  Więcej
 • Wydawanie produktów żywnościowych

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie informuje osoby objęte wsparciem Banku Żywności, iż we wtorek, 7 lipca, w parafii pw. św. Anny w Smolnikach, w godzinach 13.30-14.00 będą wydawane produkty żywnościowe.

  Więcej
 • W załączeniu publikujemy pismo z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców na inwestycje termomodernizacyjne. Prowizja 0%, oprocentowanie0%.

  Więcej
 • Ocena Jakości Wody

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje regularne badania jakości wody...

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo, Rada Gminy Jeleniewo oraz Pracownicy Urzędu Gminy, GOPS i ZGKiM wzięli udział w akcji #gaszynchallenge dla Hani Poczobut z Ełku. Dziękujemy za nominację dla OSP Bachanowo. W pełni popieramy tak szczytne cele.

  Nominowani:

  Restauracja Pod Jelonkiem w Jeleniewie
  Suwalski Park Krajobrazowy
  Wójt Gminy Wiżajny i Rada Gminy Wiżajny
  Teraz Wasza kolej!
  Więcej
 • Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie przypomina rodzinom korzystającym z Karty Dużej Rodziny, iż istnieje możliwość domówienia elektronicznej wersji KDR w postaci aplikacji na urządzenie mobilne. Aplikacja jest uruchamiana w ciągu kilku godzin od wprowadzenia danych do systemu informatycznego.

  Dodatkowo informujemy, iż na dzieci, którym upłynął termin ważności karty tj. które ukończyły 18 rok życia, a nadal kontynuują naukę w szkołach, można ponownie złożyć wniosek o przedłużenie KDR. Karta jest wówczas przedłużana do 30 września roku, w którym następuje termin ukończenia nauki.

  Więcej
 • Przerwa w dostawie wody

  ZGKiM w Jeleniewie informuje, że w dniu 22 czerwca 2020r. w godzinach 9:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody

  Więcej
 • Uroczyste otwarcie drogi we wsi Malesowizna

  16 czerwca 2020 roku otwarto przebudowany odcinek drogi gminnej nr 101780B we wsi Malesowizna. W uroczystym otwarciu uczestniczyli licznie zgromadzeni goście: poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Starosta Powiatu Suwalskiego Witold Kowalewski ,Wójtowie z okolicznych gmin, Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, w tym wykonawcy - Unibep S.A., Polskiej Spółki Gazownictwa o. w Białymstoku,  oraz reprezentanci Rady Gminy Jeleniewo, okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, sołectw, a także mieszkańcy.

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że 3 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z firmą P.H.U. REKO Jakub Ciupiński na odbiór folii rolniczych od Rolników z terenu gminy Jeleniewo. Zgodnie z regulaminem dofinansowania przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Rolnicy są zobowiązani dowieźć odpady do miejsca wyznaczonego na terenie gminy. Zbiórka odpadów będzie odbywała się na Placu przy Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie (parking od strony marketu Lewiatan)...

   

   

   

  Więcej