Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (dalej PSG) informuje, iż na podstawie otrzymanych ankiet zostało sporządzonych kilka wariantów koncepcji gazyfikacji gminy Jeleniewo oraz wykonano wielowariantowe analizy efektywności ekonomicznej, które to nie wykazały pożądanego progu zwrotu inwestycji.
W związku z powyższym otrzymany od Państwa potencjał wśród mieszkańców gminy Jeleniewo jest niewystarczający, żeby móc podjąć działania związane z jej gazyfikacją.
Powodzenie gazyfikacji uzależnione jest od spełnienia warunków technicznych oraz od uzyskania pozytywnych wyników oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.