Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie informuje iż, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi o przyznaniu pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego, do 19 czerwca br. należy przedstawić faktury lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na edukację ucznia.

Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Jeleniewie, pomoc może być udzielona w szczególności na zakup:

  • podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i  innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
  • edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego, drukarki, tuszy do drukarki,
  • biurka, krzesła/fotela do biurka, lampy na biurko,
  • okularów korygujących wzrok,
  • zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i  innych artykułów szkolnych,
  • stroju galowego (1 komplet na 1 ucznia w roku szkolnym),
  • obuwia sportowego i obuwia na zmianę oraz stroju na zajęcia wychowania fizycznego.

Dodatkowo uczniowie szkół średnich oraz słuchacze kolegiów mogą skorzystać z pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 87 563 85 56/54 lub e-mail – gops@jeleniewo.i-gmina.pl.