Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej: Bożena Sobieszczańska

     

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej : Radosław Modzelewski

Sekretariat Szkoły

Sekretarz Szkoły - Marek Giedrojć

Sekretariat Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Pedagog szkolny - Jolanta Bernadeta Brzostowska

Psycholog - mgr Barbara Leśniewska-Gawryś

Szkolną bibliotekę prowadzi - Aldona Falecka