SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W JELENIEWIE

Adres: ul. Suwalska 51

16-404 Jeleniewo

tel. 87 568 30 33, fax. 87 568 30 29

Dyrektor Szkoły: Bożena Sobieszczańska

spjeleniewo@onet.pl

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ

  • msword, application STATUT.doc [900 KB] - Zespołu Szkół w Jeleniewie
  • pdf UCHWAŁA NR 9.2016.pdf [300 KB] - Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Jeleniewie Gimnazjum z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Szkoły
  • pdf UCHWAŁA NR 11.2016.pdf [400 KB] - Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Szkoły
  • pdf UCHWAŁA NR 4..2017.pdf [400 KB] - Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa im. Danuty Sidzikówny "Inki" w Jeleniewie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian Statutu Szkoły
  • msword, application NAUKA_PRZEZ_ZABAWĘ.doc [30 KB] - Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
  • pdf STATUT.pdf [2 MB] - SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W JELENIEWIE 2019 R.
  • pdf INFORMACJA SP.pdf - dotycząca RODO w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

Grzegorz Szajerka

tel. 533 327 054

mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Regulamin wynagradzania nauczycieli

  • mswordapplication UCHWALA_NR_XXIII_140_09.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jeleniewo
  • mswordapplication UCHWALA_NR_V_26_2011.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jeleniewo.