GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE

Adres: ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo

teL. 87 563 85 54 , 87 563 85 56

87 568 30 22 , 87 568 30 14 , 87 568 30 84 w. 14 i 16

fax 87 517 39 34

email: gops@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Kierownik GOPS AGNIESZKA DANUTA IWANOWSKA

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE

  • pdf INFORMACJA GOPS.pdf - dotycząca RODO w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

Iwona Malczyk

e-mail: malczyk@togatus.pl

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019-2020

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2018-2021

  • pdf UCHWAŁA NR XXIX.160.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

GMINNY PROGRAM PRZEWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE JELENIEWO NA LATA 2016-2020

  • pdf UCHWAŁA NR XIV.84.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016 – 2020

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE JELENIEWO

  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zespół_Interdyscyplinarny.docx - Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo
  • pdf INFORMATOR 2019.pdf - zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Suwalskiego, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

PROJEKTY