GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE

Adres: ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo

te. 87 568 30 22 w. 14 i 16

fax 875173934

email: gops@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Kierownik GOPS EWA MATUSIEWICZ

STATUT GOPS

  • mswordapplication STATUT_GOPS.doc [30 KB] - Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie.
  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR V.20.2015.docx [10 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE

  • pdf INFORMACJA GOPS.pdf - dotycząca RODO w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

Grzegorz Szajerka

tel. 533 327 054

mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

STYPENDIA SZKOLNE/ZASIŁKI SZKOLNE 2018-2019

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2018-2021

  • pdf UCHWAŁA NR XXIX.160.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

GMINNY PROGRAM PRZEWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE JELENIEWO NA LATA 2016-2020

  • pdf UCHWAŁA NR XIV.84.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016 – 2020

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE JELENIEWO

  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zespół_Interdyscyplinarny.docx - Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo
  • pdf INFORMATOR 2019.pdf - zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Suwalskiego, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

PROJEKTY