GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE

Adres: ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo

te. 87 568 30 22 w. 14 i 16

fax 875173934

email: gops@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Kierownik GOPS EWA MATUSIEWICZ

STATUT GOPS

  • mswordapplication STATUT_GOPS.doc [30 KB] - Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie.
  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR V.20.2015.docx [10 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROJEKTY

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017

  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VI.28.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
  • pdf UCHWAŁA NR XIV.84.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2015 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016 – 2020

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE JELENIEWO