• Ocena jakości wody

    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach wydał ocenę w której stwierdził, iż woda z wodociągów Jeleniewo, Gulbieniszki, Szurpiły i Białorogi jest przydatna do spożycia...

    Więcej
  • Ocena Jakości Wody

    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje regularne badania jakości wody...

    Więcej