• Ocena Jakości Wody

    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje regularne badania jakości wody...

    Więcej