Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje regularne badania jakości wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Jeleniewo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Na podstawie przeprowadzonych badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach wydaje Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Poniżej załączone są aktualne oceny jakości wody z wodociągów Jeleniewo, Gulbieniszki, Szurpiły i Białorogi.

Załączniki do pobrania