Komunikaty ZGKiM w Jeleniewie

 • Apel o racjonalne korzystanie z wody

  W związku z wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej, apelujemy o racjonalne wykorzystywanie wody z wodociągu gminnego.

  Prosimy o wykorzystanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymania się od: podlewania trawników, ogródków, napełniania basenów, mycia samochodów, itp. wodą z sieci wodociągowej.

  Ponadnormatywny pobór wody w okresie letnim skutkuje obniżeniem ciśnienia wody lub nawet okresowym brakiem w jej dostawie dla mieszkańców naszej Gminy.

  Korzystajmy z wody w sposób odpowiedzialny!

  Więcej