PISMO MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PISMO MRPiPS.docx - w sprawie aktualizacji wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnycyh w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Etapy odmrażania gospodarki

Informacje o koronawirusie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje, iż sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań wywołanych nowym koronawirusem (2019-nCoV) na świecie zmienia się dynamicznie. Załączone informacje i wytyczne aktualizowane na bieżąco i zamieszczane są jako aktualności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego – www.gis.gov.pl oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – www.who.int.

 

Zalecenie dla osób powracających z Chin oraz innych krajów (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl):

  • osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w którymkolwiek z wymienionych krajów lub miały kontakt  z osobą przebywającą w tych rejonach, a jednocześnie mają objawy ostrej niewydolności oddechowej (temperatura ciała powyżej 38℃, kaszel, duszność) powinny zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych (nie wymagane jest skierowanie). 
     

W przypadku pojawienia się objawów grypowych u osób, które nie były w rejonach zagrożenia oraz nie miały kontaktu z osobami powracającymi
z tych rejonów, takich jak:

  • temperatura ciała powyżej 38℃,
  • ogólne złe samopoczucie,
  • bóle mięśni i stawów,
  • kaszel, katar, duszność

zalecana jest wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.