W gminie Jeleniewo działają cztery jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych:

 • OSP Jeleniewo – powstała w roku 1956
 • OSP Bachanowo z siedzibą w Błaskowiźnie – powstała w roku 1966
 • OSP Podwysokie Jeleniewskie – powstała w roku 1968
 • OSP Gulbieniszki – powstała w roku 1969

Ochotnicza Straż Pożarna Jeleniewo decyzją Nr 40/23/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 4 kwietnia 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, w związku, z czym zwiększył się zakres zadań, o zadania dotyczące ratownictwa technicznego, chemiczno- ekologicznego, drogowego, medycznego i powodziowego.

Częste wyjazdy do działań ratowniczo gaśniczych, udział w ćwiczeniach oraz zaangażowanie w działania na rzecz społeczeństwa wystawiają jednostkom wysoką ocenę. Dzięki ambitnym i systematycznie szkolącym się strażakom jednostki są wiodące w gminie Jeleniewo. Od samego początku ich istnienia członkowie chętnie brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Celami funkcjonowania OSP z terenu gminy Jeleniewo są: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobów ochrony przed nimi, rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutów OSP.

Przedmiotem działalności jednostek jest zapobieganie i ograniczanie zagrożeń naturalnych oraz zagrożeń spowodowanych działaniami człowieka, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapobieganie zagrożeniom nadzwyczajnym oraz podejmowanie innych działań na rzecz ochrony środowiska i zapobieganie ryzyku, ponieważ ponad 80% obszaru gminy Jeleniewo objęte jest wieloma formami ochrony, charakteryzującymi się wielorakimi osobliwościami turystycznymi, bogactwem niespotykanej fauny i flory, które obejmują swoim zasięgiem - większość terenów leśnych, łąkowych i polnych położonych na terenie gminy Jeleniewo.

 • Życzenia z Okazji Dnia Strażaka

  Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom z terenu gminy Jeleniewo pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.
  Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.
  Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!
  Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
  Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze!

               Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo                               Wójt Gminy Jeleniewo

                                      Jan Bielecki                                                  Kazimierz Urynowicz

   

   

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż  samochodu strażackiego. Informacja w załaczeniu.

  Więcej
 • Uroczyste przekazanie samochódu dla OSP Gulbieniszki

  Dnia 21 lutego 2020 roku na placu przy strażnicy OSP Jeleniewo miało miejsce przekazanie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w  Suwałkach dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulbieniszkach 12-letniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes. Szczególne podziękowania składamy dla Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za działania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jeleniewo w kwestii zwiększenia gotowości bojowej dzięki zakupowi dwóch nowych lekkich wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bachanowo i Podwysokie Jeleniewskie oraz wymianie wysłużonego 40-letniego Stara dla OSP Gulbieniszki. Niech pozyskany sprzęt służy Strażakom Ochotnikom w celu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców gminy i powiatu suwalskiego.

  Wójt Gminy Jeleniewo

  Kazimierz Urynowicz

  Więcej
 • Dnia 21 września 2019 roku na placu przed strażnicą OSP Jeleniewo odbyło się uroczyste przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Opel Movano jednostce OSP Podwysokie Jeleniewskie.

   

  Więcej