Wyniki oceny wniosków zakwalifikowanych do projektu pn.: „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” - II nabór

Do udziału w projekcie w ramach naboru II  zostali zakwalifikowani Wnioskodawcy – zgodnie z Listą rankingową (do pobrania poniżej).
Lista rankingowa stanowi podstawę do zakwalifikowania do zawarcia umowy na powierzenie grantu.

W najbliższym czasie planujemy spotkania organizacyjne z Wnioskodawcami zakwalifikowanymi do projektu, w celu podpisania umów o powierzenie Grantu oraz omówienia szczegółów realizacji inwestycji.

O terminach spotkań będziemy Państwa informować indywidualnie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uwaga: Na listach odnajdą się Państwo po numerze ankiety, który został nadany każdemu Wnioskodawcy przy złożeniu Deklaracji potwierdzającej udział w projekcie.