• Gmina Jeleniewo z siedzibą w 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 zrealizowała w okresie kwiecień – wrzesień 2018 r. projekt pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo w km 0+000-2+164,16” obejmujący między innymi wykonanie:

  a) roboty przygotowawcze;

  b) roboty ziemne, odwodnienie-przepusty;

  c) podbudowa – z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym 30%, grunt stabilizowany cementem;

  d) nawierzchnie – nawierzchnia z betonu asfaltowego o długości 1894,16 m grubości 8 cm oraz nawierzchnia z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym 30% w geokracie komórkowej  wysokości 10 cm o długości 270 m;

  e) roboty wykończeniowe – pobocza, umocnienie rowów, humusowanie;

  f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, bariery energochłonne;

  g) zatoka autobusowa

  Projekt zrealizowano przy dofinansowaniu zadań z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

  Całkowita wartość projektu wyniosła 1.228.258,10 PLN. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 469.450,00 PLN.

  Rozwiń artykuł „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo w km 0+000-2+164,16”