RADNI GMINY JELENIEWO VIII KADENCJI 2018-2023

BIELECKI JAN - PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO

MYSIUKIEWICZ RYSZARD - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO

ADAMSKI ANDRZEJ

ANDRUSZKIEWICZ RYSZARD

ANESZKO MIROSŁAW

BAGIŃSKA JOANNA

BARTOSZEWICZ RENATA

BOROWSKI KAROL

JASIELON AGNIESZKA

PIETROŁAJ DARIUSZ

SIŁKOWSKI STANISŁAW

STANKIEWICZ TOMASZ

SZMAJDA DARIUSZ

WASZKIEWICZ MARZENA

ZUBRZYCKI ZBIGNIEW

 

DYŻURY

Jan Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo  i Ryszard Mysiukiewicz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleniewo przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 15.30 - 16.30 w Urzędzie Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3 sala nr 12 (parter) tel. 875638553.

W przypadku, kiedy wyznaczony dzień jest dniem wolnym od pracy, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący przyjmuje w pierwszym dniu roboczym w tym samym czasie.

WYKAZ GŁOSOWAŃ KADENCJA 2018-2023