RADNI GMINY JELENIEWO VIII KADENCJI 2018-2023

BIELECKI JAN - PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO

MYSIUKIEWICZ RYSZARD - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO

ADAMSKI ANDRZEJ

ANDRUSZKIEWICZ RYSZARD

ANESZKO MIROSŁAW

BAGIŃSKA JOANNA

BARTOSZEWICZ RENATA

BOROWSKI KAROL

JASIELON AGNIESZKA

PIETROŁAJ DARIUSZ

SIŁKOWSKI STANISŁAW

STANKIEWICZ TOMASZ

SZMAJDA DARIUSZ

WASZKIEWICZ MARZENA

ZUBRZYCKI ZBIGNIEW

 

DYŻURY

Jan Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo  i Ryszard Mysiukiewicz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleniewo przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 14.00 - 15.00 w Urzędzie Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3 sala nr 12 (parter).

W przypadku, kiedy wyznaczony dzień jest dniem wolnym od pracy, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący przyjmuje w pierwszym dniu roboczym w tym samym czasie.

WYKAZ GŁOSOWAŃ

RADNI GMINY JELENIEWO VII KADENCJI 2014-2018

BIELECKI JAN - PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO

MYSIUKIEWICZ RYSZARD - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO

ANDRUSZKIEWICZ RYSZARD

ANESZKO MIROSŁAW

BUKPAŚ DAMIAN

CISZEWSKI SŁAWOMIR

DĄBROWSKI MARIUSZ

GAŁAŻYN JACEK

KALINOWSKI TADEUSZ

KLEPACKI DARIUSZ

SOBOL JUSTYNA

STANKIEWICZ TOMASZ

URYNOWICZ ANDRZEJ

WASZKIEWICZ STEFAN

WYSOCKI TOMASZ

DYŻURY

Jan Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo  i Ryszard Mysiukiewicz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleniewo przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 - 16.30 w Urzędzie Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3 sala nr 12 (parter).

W przypadku, kiedy wyznaczony dzień jest dniem wolnym od pracy, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący przyjmuje w pierwszym dniu roboczym w tym samym czasie.

 

KOMISJA REWIZYJNA 2014-2018

ANESZKO MIROSŁAW - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

CISZEWSKI SŁAWOMIR - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

BUKPAŚ DAMIAN - CZŁONEK KOMISJI

 

 
 

KOMISJA BUDŻETOWA 2014-2018

MYSIUKIEWICZ RYSZARD - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ANESZKO MIROSŁAW - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

CZŁONKOWIE KOMISJI:

ANDRUSZKIEWICZ RYSZARD

KALINOWSKI TADEUSZ

 
 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I TURYSTYKI 2014-2018

ANDRUSZKIEWICZ RYSZARD - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

WASZKIEWICZ STEFAN - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

CZŁONKOWIE KOMISJI:

KLEPACKI DARIUSZ

SOBOL JUSTYNA

WYSOCKI TOMASZ

 
 

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I INWESTYCJI 2014-2018

KALINOWSKI TADEUSZ - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

DĄBROWSKI MARIUSZ - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

CZŁONKOWIE KOMISJI:

GAŁAŻYN JACEK

URYNOWICZ ANDRZEJ

STANKIEWICZ TOMASZ

RADNI GMINY JELENIEWO VI KADENCJI 2010-2014

Brzostowski Bogusław – Przewodniczący Rady

(Przewodniczący Rady przyjmuje w Urzędzie Gminy Jeleniewo w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godz. 14.30 - 16.30)

Mysiukiewicz Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady

Andruszkiewicz Ryszard       

Aneszko Mirosław

Bielecki Jan        

Bogdanowicz Sławomir

Ciszewski Sławomir

Domoracka Dorota

Kalinowski Tadeusz

Serafin Zbigniew tel. 512272156 , e-mail: zserafin@op.pl

Truchan Krzysztof

Truchan Wiesław

Wasilewski Andrzej

Wysocki Tomasz

Żyliński Józef

 

 

KOMISJE RADY GMINY JELENIEWO                              

 

Komisja Rewizyjna:

1.      Dorota Domaracka – Przewodnicząca Komisji.

2.      Ryszard Andruszkiewicz.

3.      Sławomir Bogdanowicz.

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji:

1.      Krzysztof Truchan – Przewodniczący Komisji.

2.      Sławomir Ciszewski.

3.      Tadeusz Kalinowski.

4.      Zbigniew Serafin.

5.      Józef Żyliński.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki:

1.      Jan Bielecki – Przewodniczący Komisji.

2.      Mirosław Aneszko.

3.      Wiesław Truchan.

4.      Andrzej Wasilewski.

5.     Tomasz Wysocki

 

Komisja Budżetowa:

1.      Ryszard Mysiukiewicz – Przewodniczący Komisji.

2.      Jan Bielecki.

3.      Dorota Domoracka.

4.      Krzysztof Truchan.