UCHWAŁA NR II.11.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”