Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł

  • pdf Artykuł promocyjny.pdf - Gmina Jeleniewo w dniu 14 kwietnia 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr 00044-6523.2-SW1010025/19/20 z Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego n realizację operacji pt. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł” Dofinansowanie wynikające z umowy jest w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.