Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły (długości 1,792 km) i drogi wewnętrznej (długości 0,251 km) w obrębie Szurpiły i Wodziłki, gmina Jeleniewo

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły (długości 1,792 km) i drogi wewnętrznej (długości 0,251 km) oznaczonej nr geod. 25/1, 26/1, 26/2, 15/1 - obręb Szurpiły oraz nr geod. 37/2, 85/1, 83/7 - obręb Wodziłki, gmina Jeleniewo. Długość łączna przebudowywanej drogi wynosi 2,043 km. Projekt zakłada poszerzenie korpusu drogi gminnej do podstawowej szerokości do 5,0 m i do 7,0 m w miejscach mijanki, jezdnia szer. 3,5 m, w miejscach mijanki 5,5 m, obustronne pobocza. Droga wykonana w konstrukcji nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm doziarnionego w 50% kruszywem łamanym, stabilizowana mechanicznie na podłożu stabilizowanym cementem Rm=1,5 Mpa (doziarnienie i zestabilizowanie istniejącej nawierzchni).

 

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego): 500 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 520 322,98 zł