Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły w km 0+000 – 3+645

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja wspólna Powiatu Suwalskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach i Gminy Jeleniewo polegająca na wsparciu finansowym wkładu własnego w formie dotacji celowej Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły w km 0+000 – 3+645”.

W ramach tego zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej długości 3,645 km polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna grub. 4 cm i podbudowa zasadnicza grub. 4 cm) o szerokości 3,5 m (z poszerzeniem na łukach) – wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2. Wykonano także mijanki o szerokości 2,5 m (całkowita szerokość jezdni w miejscu mijanki 5,50 m), oraz utwardzano zjazdy z drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej lub o nawierzchni kruszywowej. Wykonano pobocza żwirowe.

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego): 240 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 901 258,57 zł