„Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł”

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych było wkładem własnym Gminy Jeleniewo w 2020 r. w realizacji projektu pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł” dofinansowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Celem operacji było stworzenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Łopuchowo nad jeziorem Kamenduł.

W ramach realizacji projektu zrealizowano cały zakres rzeczowy operacji polegający na:

1) Utwardzeniu powierzchni gruntu, w tym wykonaniu do 10 miejsc parkingowych o nawierzchni żwirowej, w tym jednego miejsca dla niepełnosprawnych, oraz komunikacji wewnętrznej i dojścia do jeziora utwardzonego kostką ażurową;

2) Zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego, w tym umocnienia skarpy nad wodą i wysypania piaskiem;

3) Wykonaniu boiska do piłki siatkowej – 1 kpl;

4) Utwardzeniu z bruku kamiennego paleniska na ognisko – 1 kpl;

5) Dostawie i montażu pomostu pływającego w kształcie litery L o łącznej długości 32,4 m i szerokości 2,4 m na jeziorze Kamenduł – 1 kpl;

6) Wykonaniu wiaty wypoczynkowej z grillem o konstrukcji drewnianej z jedną ścianą murowaną z cegły wraz ze stołem i ławami – 1 kpl;

7) Wykonaniu dwóch sztuk altan ze stołem i ławami o konstrukcji drewnianej – 2 kpl;

8) Wykonaniu wiaty śmietnikowej o konstrukcji drewnianej – 1 kpl;

9) Wykonaniu wiaty na toaletę o konstrukcji drewnianej – 1 kpl;

10) Wykonaniu tablicy informacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z wydrukiem o treści opisującej walory przyrodnicze i kulturowe miejscowości Łopuchowo położonej na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 1 kpl.

11) Montażu urządzenia fotowoltaicznego – lampy solarnej – fotowoltaiczna lampa LED 20W z akumulatorem – 1 kpl;

12) Wykonaniu parawanu przebieralni o konstrukcji drewnianej – 1 kpl;

13) Dostawie i montażu małej architektury – ławki i stojaki na rowery – 6 sztuk ławek parkowych oraz 3 stojaki na rowery – 1 kpl.

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego): 80 801,76 zł

Całkowita wartość inwestycji: 319 724,49 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 229 974,00 zł