• msword Statut_ZGKiM.doc - Uchwała Nr XXXVII/204/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 września 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie