Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

Adres: ul. Suwalska 51, 16-404 Jeleniewo


e-mail:   spjeleniewo@onet.pl  
tel. sekretariat: (87) 568 30 33  lub  500 112 994;    tel. księgowość, fax: (87) 568 30 29