URZĄD GMINY

URZĄD GMINY JELENIEWO

 ul. Słoneczna 3, 16 - 404 Jeleniewo

tel. 87 568 30 22

fax 87 5683022 w.23 ; 87 5173934

godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

ug_jeleniewo@pro.onet.pl

www.jeleniewo.i-gmina.pl

 

Wójt Gminy KAZIMIERZ URYNOWICZ

tel. (87) 568 30 22 , email: wójt@jeleniewo.i-gmina.pl lub ug_jeleniewo@pro.onet.pl

 

Zastępca Wójta MAREK WASZKIEWICZ

tel. (87) 568 30 22 w.17 , email: inwestycje@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Skarbnik Gminy-Kierownik Referatu Finansowego DANUTA BOŻENA HARASZ

tel. (87) 568 30 22 w.15 , email: skarbnik@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Sekretarz Gminy MARIA WASZKIEWICZ

tel. (87) 568 30 22 w.19 , email: bip@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Radca Prawny ZBIGNIEW DĄBEK

tel. (87) 568 30 22 , email: ug_jeleniewo@pro.onet.pl

 

 

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko ds. księgowości budżetowej TERESA SAWICKA

tel. (87) 568 30 22 w.15 , email: ug_jeleniewo@pro.onet.pl

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej REGINA ANESZKO

tel. (87) 568 30 22 w.22 , email: podatki@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. płac i rozliczeń GRAŻYNA GRZYBOWSKA

tel. (87) 568 30 22 w.15 , email: ug_jeleniewo@pro.onet.pl

 

Stanowisko ds. podatków i opłat ALICJA URYNOWICZ

tel. (087) 5683022 w.22 , email: podatki@jeleniewo.i-gmina..pl

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zastępca Kierownika USC ANNA MONIUSZKO

tel. (87) 568 30 22 w.18 , email: usc@jeleniewo.i-gmina.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko ds. kadrowych i kancelaryjnych BOŻENA TARASZKIEWICZ

tel. (87)568 30 22 w.11 , email: sekretariat@jeleniewo.i-gmina..pl

 

 

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią ANNA TRUCHAN

tel. (87)568 30 22 w.17 , email: nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ

tel. (87)568 30 22 w.21 , email: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl

 

 

Stanowisko ds. zasiłków rodzinnych i obrony cywilnej WIESŁAWA BOGUSZEWSKA

tel. (87)568 30 22 w.13 , email: swiadczenia_rodzinne@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. inwestycji I zagospodarowania przestrzennego LUDMIŁA ONIŚKO

tel. (87)568 30 22 w.21 , email: izp@jeleniewo.i-gmina.pl

ISO 9001:2009