WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY JELENIEWO

URZĄD GMINY JELENIEWO

URZĄD GMINY JELENIEWO

 ul. Słoneczna 3, 16 - 404 Jeleniewo

tel. 87 568 30 22, 87 568 30 84, 87 568 30 14

fax 87 5173934

godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

e-mail: ug_jeleniewo@pro.onet.pl

www.jeleniewo.i-gmina.pl

REGON - 000536947

NIP 8441019240GMINA JELENIEWO
UL. SŁONECZNA 3
16-404 JELENIEWO
REGON - 790670898
NIP 8442144674

 

Wójt Gminy Jeleniewo KAZIMIERZ URYNOWICZ

tel. (87) 568 30 22 , (87) 568 30 84 , (87) 568 30 14, (87) 563 85 51

e-mail: wójt@jeleniewo.i-gmina.pl lub ug_jeleniewo@pro.onet.pl

 

Zastępca Wójta Gminy Jeleniewo MAREK WASZKIEWICZ

tel. (87) 568 30 22, (87) 568 30 84, (87) 5683014, (87) 563 85 51

e-mail: inwestycje@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Skarbnik Gminy-Kierownik Referatu Finansowego DANUTA BOŻENA HARASZ

tel. (87) 568 30 22  (87) 5683084, (87) 568 30 14,  (87) 563 85 55

e-mail: skarbnik@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Sekretarz Gminy MARIA WASZKIEWICZ

tel. (87) 568 30 22  (87) 568 30 84, (87) 568 30 14 , (87) 563 85 53

e-mail: bip@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Radca Prawny ALDONA OLSZEWSKA

tel. (87) 568 30 22 , (87) 568 30 84, (87) 568 30 14, (87) 563 85 51

e-mail: ug_jeleniewo@pro.onet.pl

 

 

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko ds. księgowości budżetowej TERESA SAWICKA

tel. (87) 563 85 55

e-mail: ksiegowa@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej REGINA ANESZKO

tel. (87) 563 85 62

e-mail: fk_podatki@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. płac i rozliczeń GRAŻYNA GRZYBOWSKA

tel. (87) 563 85 55

e-mail: place@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. podatków i opłat ALICJA URYNOWICZ

tel. (87) 563 85 62

e-mail: podatki@jeleniewo.i-gmina.pl

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC ANNA MONIUSZKO

tel.  (87) 563 85 58

e-mail: usc@jeleniewo.i-gmina.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko ds. kadrowych i kancelaryjnych BOŻENA TARASZKIEWICZ

tel. (87) 563 85 51

e-mail: sekretariat@jeleniewo.i-gmina.pl

 

 

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią ANNA TRUCHAN

tel. (87) 563 85 57

e-mail: nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ

tel. (87) 563 85 61

e-mail: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego LUDMIŁA ONIŚKO

tel. (87) 563 85 61

e-mail: izp@jeleniewo.i-gmina.pl

  • pdf Informacja - klauzula ogólna.pdf - Urzędu Gminy Jeleniewo dotycząca RODO w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

 

Urzędu Gminy Jeleniewo

Iwona Malczyk

e-mail: malczyk@togatus.pl

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W 2020 R.

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W 2019 R.

  • pdf DECYZJA.pdf - z dnia 16 maja 2018 r. o zatwierdzeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, Szypliszki i Suwałki na okres 3 lat

INFORMACJE O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA