HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 ROK I STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R.

DBAJMY O CZYSTE POWIETRZE

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości Jeleniewo (plac po byłej oczyszczalni ścieków).
 2. Godziny otwarcia PSZOK-u:

poniedziałek - od 8.00 do 10.00

piątek - od 15.00 do 17.00

 1. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały  nr XXI.126.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

       PSZOK prowadzony jest przez Firmę Transportowo-Usługową EKO s.c. Mirosław Andruczyk, Marek Andruczyk w Jeleniewie.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE JELENIEWO

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

 • vnd.ms-office UCHWALA NR XXI.123.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo.
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXIII.138.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.123.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo.
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXII.130.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXI.125.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • vnd.ms-office UCHWALA NR XXI.126.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXIII.137.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI.126.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R.

 • msword Stawki opłat.doc - za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.
 • pdf UCHWAŁA NR XI.58.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf UCHWAŁA NR XI.57.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document INFORMACJA 29.12.2015.docx - o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jeleniewo