Wykaz Stanowisk w Urzędzie Gminy Jeleniewo

Wójt Gminy Jeleniewo KAZIMIERZ URYNOWICZ

tel. (87) 568 30 22 , (87) 568 30 84 , (87) 568 30 14, (87) 563 85 51

e-mail: wójt@jeleniewo.i-gmina.pl lub ug_jeleniewo@pro.onet.pl

 

Zastępca Wójta Gminy Jeleniewo MAREK WASZKIEWICZ

tel. (87) 568 30 22, (87) 568 30 84, (87) 5683014, (87) 563 85 51

e-mail: inwestycje@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Skarbnik Gminy-Kierownik Referatu Finansowego EWELINA SKOWINA

tel. (87) 568 30 22  (87) 5683084, (87) 568 30 14,  (87) 563 85 55

e-mail: skarbnik@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Sekretarz Gminy MARIA WASZKIEWICZ

tel. (87) 568 30 22  (87) 568 30 84, (87) 568 30 14 , (87) 563 85 53

e-mail: bip@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Radca Prawny ALDONA OLSZEWSKA

tel. (87) 568 30 22 , (87) 568 30 84, (87) 568 30 14, (87) 563 85 51

e-mail: ug_jeleniewo@pro.onet.pl

 

 

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko ds. księgowości budżetowej TERESA SAWICKA

tel. (87) 563 85 55

e-mail: ksiegowa@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej REGINA ANESZKO

tel. (87) 563 85 62

e-mail: fk_podatki@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. płac i rozliczeń GRAŻYNA GRZYBOWSKA

tel. (87) 563 85 55

e-mail: place@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. podatków i opłat ALICJA URYNOWICZ

tel. (87) 563 85 62

e-mail: podatki@jeleniewo.i-gmina.pl

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC ANNA MONIUSZKO

tel.  (87) 563 85 58

e-mail: usc@jeleniewo.i-gmina.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych MAREK WASZKIEWICZ

tel. (87) 563 85 57

e-mail: inwestycje@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. kadrowych i kancelaryjnych BOŻENA TARASZKIEWICZ

tel. (87) 563 85 51

e-mail: sekretariat@jeleniewo.i-gmina.pl

 

 

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią JOANNA BOROWSKA

tel. (87) 563 85 57

e-mail: nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ

tel. (87) 563 85 61

e-mail: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego LUDMIŁA ONIŚKO

tel. (87) 563 85 61

e-mail: izp@jeleniewo.i-gmina.pl