15 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Jeleniewo przekazał Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie kolejne  9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (tj. komputer przenośny, mysz, torba do komputera, pakiet MS Office MOLP, Antywirus). Ogółem szkoła otrzymała 21 sztuk zestawów komputerowych, na które gmina pozyskała 44 907,42zł w ramach rządowego programu Zdalna Szkoła. Zakupiony sprzęt został użyczony potrzebującym uczniom szkoły do zdalnej nauki w czasie panującej epidemii do kształcenia na odległość.