Przekazanie komputerów w ramach projektu "Zdalna Szkoła +"

Kazimierz Urynowicz, Wójt Gminy Jeleniewo, przekazał Pani Bożenie Sobieszczańskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie 19 nowych zestawów komputerowych. Każdy zestaw składa się z komputera stacjonarnego wraz z monitorem, kamery, słuchawek, myszki oraz podkładki pod myszkę. Dodatkowo komputery zabezpieczone są programami antywirusowymi oraz wyposażone w pakiet biurowy MS Office.

Ogólna wartość przekazanego sprzętu wynosi 52 278,69 zł i w całości pochodzi ze środków Unii Europejskiej z projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt Zdalna Szkoła+ zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19. Odpowiada na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. To już druga edycja programu grantowego, w której uczestniczy Gmina Jeleniewo.