ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE

Adres: ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo

tel. 87 568 30 90, fax. 87 517 39 34

Kierownik: Krystian Aneszko

zgkim@jeleniewo.i-gmina.pl

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE

  • mswordapplication Statut_ZGKiM.doc [60 KB] - Uchwała Nr XXXVII/204/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 września 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.
  • pdf INFORMACJA ZGKiM.pdf - dotycząca RODO w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

Grzegorz Szajerka

tel. 533 327 054

mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

  • pdf DECYZJA.pdf - z dnia 16 maja 2018 r. o zatwierdzeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, Szypliszki i Suwałki na okres 3 lat

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ

  • msword WNIOSEK.doc - o określenie warunków technicznych przyłącza do sieci.