ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE

Adres: ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo

tel. 87 568 30 90, fax. 87 517 39 34

Kierownik: Wacław Wawrzyn

zgkim@jeleniewo.i-gmina.pl

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE

  • mswordapplication Statut_ZGKiM.doc [60 KB] - Uchwała Nr XXXVII/204/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 września 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ

  • msword WNIOSEK.doc - o określenie warunków technicznych przyłącza do sieci.