Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (np. brak wody, wyciek, przeciek, zalanie) fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub osobiście podając lokalizację awarii, szczegółowy opis tej awarii, imię i nazwisko zgłaszającego oraz telefon kontaktowy.

  • Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Zakładu: 601 568 103
  • Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku po godz. 15:30 oraz w sobotę i niedzielę: 571 389 073