• Afrykański pomór świń

  W dniu 26.04.2021 r. opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/687 z 26 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

  Od dnia 28.04.2021 r cały powiat suwalski i m. Suwałki znajdą się w obszarze objętym ograniczeniami część II (tak zwana dawna strefa czerwona). Dawna strefa niebieska na terenie powiatu suwalskiego została zniesiona...

   

  Więcej
 • Informacje nt. Banku Żywności

  Już trzykrotnie w tym roku pracownicy GOPS dystrybuowali żywność pozyskaną w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Rozdysponowano w ten sposób ponad 4 tony produktów żywnościowych. Obecnie taką formą pomocy objętych jest 151 osób (49 rodzin).

  Więcej
 • Święto Konstytucji 3 maja

  W tym roku obchodziliśmy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto to, upamiętnia powołanie pierwszej polskiej ustawy, która regulowała ustrój Rzeczypospolitej. Był to drugi w Europie, a trzeci na świecie taki dokument.

  W naszej gminie obchody rozpoczęły się Mszą Świętą o godzinie 10.00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie.

  Pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego został odśpiewany Hymn Państwowy.

  Aby upamiętnić obchody Rocznicy Konstytucji, posadzono świerki oraz zakopano kapsułę czasu.

  Pogoda nie była nam przychylna, ale daliśmy radę. Dziękujemy za czynny udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

  Więcej
 • INFORMACJA

  Urząd Gminy Jeleniewo informuje,

  że dla mieszkańców Gminy Jeleniewo

  od 4 maja 2021 r. do 19 maja 2021 r.,

   (poniedziałek-piątek w godzinach od 9:00 do 11:00).

  będą bezpłatnie wydawane maseczki ochronne

  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie ul. Sportowa 1A.

  Więcej
 • Zasady bioasekuracji przy wysoce zjadliwej grypie ptaków

  W załączeniu zamieszczamy zasady bioasekuracji przy wysoce zjadliwej grypie ptaków.

  Więcej
 • Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej
  ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
  Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem:


  https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx

  Więcej
 • Informacja GOPS w Jeleniewie

  Ważna informacja dla rodziców i opiekunów! Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” do końca kwietnia br. Zachęcamy do składania wniosków online, nie ma się czego obawiać, to szybka i bardzo bezpieczna droga. Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

  Więcej
 • Informacja o terminie wydawania żywności z Banku Żywności

  Informujemy, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, osobom, którym do 23 kwietnia br. pracownicy socjalni wydali skierowania, będzie wydawana żywność.

  Termin wydawania żywności: 30 kwietnia 2021 r.

  Godzina rozpoczęcia wydawania żywności: 12.00.

  Miejsce wydawania żywności: dawny budynek ośrodka zdrowia, obok Urzędu Gminy w Jeleniewie.

  Prosimy osoby odbierające żywność, aby, ze względów epidemiologicznych:

  1. miały założone maseczki zakrywające usta i nos
  2. w oczekiwaniu na swoją kolej zachowały dystans odległości około 1,5-2 m.

  Osoby zgłaszające się we własnym zakresie powinny zabezpieczyć się w torby/pojemniki do spakowania żywności.

  Więcej
 • ASF bioasekuracja nowe wytyczne

  Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.  

   

  Więcej
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, aby poprawić jakość świadczonych usług oraz zapewnić możliwość szybkiego podejmowania działań interwencyjnych, udostępnia numer telefonu, pod którym odbiorcy usług mogą zgłaszać awarie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej poza stałymi godzinami pracy ZGKiM w Jeleniewie: 571 389 073
  Inne problemy związane z dostarczaniem wody bądź odprowadzaniem ścieków prosimy zgłaszać pod nr 87 568 30 90 lub osobiście w siedzibie ZGKiM w Jeleniewie w godzinach pracy Zakładu tj. 7:30-15:30

  Więcej
 • Gmina Jeleniewo otrzymała dofinansowanie  w wysokości 60% na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101796B, droga Jeleniewo-Kazimierówka, gmina Jeleniewo". Wartość kosztorysowa zadania to 266 351,06 zł, kwota dofinansowania: 159 810,63 zł. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

  Więcej
 • W załączeniu pismo Koła Łowieckiego KUNA

  Więcej
 • Ze względu na duże zainteresowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza na kolejne webinarium (spotkanie on-line) na temat rządowego Programu Czyste Powietrze, dzięki któremu Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynków.

  Spotkanie jest skierowane do Sołtysów wsi położonych na terenie województwa podlaskiego.

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że od 24 kwietnia 2021 r. powraca możliwość korzystania z boiska przy ul. Sportowej w Jeleniewie. Rezerwacji boiska można dokonać kontaktując się z Panem Stanisławem Zymkowskim nr tel. 690 441 606. Przed skorzystaniem z obiektu prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

   

  Więcej
 • Zgłoszenia wypadków przy pracy do KRUS przez ePuap

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

  Więcej
 • Szczepionka przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących

  Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że od 22 do 30 kwietnia 2021 r. zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących.

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo otrzymał wyróżnienie od IPN

  Dnia 13 kwietnia 2021 r.  w Urzędzie Gminy Jeleniewo odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr. Jarosław Schabieński złożył serdeczne podziękowania  Wójtowi Gminy Jeleniewo Kazimierzowi Urynowiczowi za owocną współpracę i wsparcie udzielane Instytutowi Pamięci Narodowej  z okazji jubileuszu 20-lecia działalności oddziału IPN w Białymstoku.

  Więcej
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza na webinarium (spotkanie on-line) na temat rządowego Programu Czyste Powietrze, dzięki któremu Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynków.

  Spotkanie jest skierowane do Sołtysów wsi położonych na terenie województwa podlaskiego.

  Webinarium poprowadzą wykwalifikowani Doradcy energetyczni.

  W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady Programu, proces składania wniosków. Przewidziany będzie także czas na zadawanie pytań...

   

  Więcej
 • Gmina Jeleniewo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, zlokalizowanej na ulicy Sportowej 1A, w centrum Jeleniewa".
  Gminna Biblioteka Publiczna jest budynkiem wielofunkcyjnym, w którym mieszczą się pomieszczenia biblioteczne, sala widowiskowa wraz
  z zapleczem, sale do spotkań i organizacji zajęć kulturalno-rozrywkowych z dziećmi, seniorami (Gminna Biblioteka pełni funkcje domu
  kultury), pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniewie wraz z garażami oraz pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia
  niepublicznego przedszkola „Przyjaciele Tuptusia” oraz niepublicznego żłobka „Bajkowa Akademia Smyka" .

  Więcej
 • Dofinansowanie dla Gminy Jeleniewo

  Gmina Jeleniewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 400.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi gminnej Malesowizna - droga do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego

  Więcej