Stawki opłat za wodę i ścieki

Aktualne stawki opłat
Aktualne stawki opłat

Wielkość stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo, została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 16 maja 2018r., znak: BI.RET.070.719.2018.IT na okres 3 lat.

 

Uchwałą nr X.59.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków została określona dopłata z budżetu Gminy Jeleniewo na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r do 1 m3 odprowadzonych ścieków.

  • pdf DECYZJA - taryfa za wodę i ścieki.pdf - Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 16 maja 2018r., znak: BI.RET.070.719.2018.IT zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo
  • pdf UCHWAŁA NR X.59.2019.pdf - Uchwała nr X.59.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków