Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

Od września 2019 roku w Urzędzie Gminy Jeleniewo działa punkt konsultacyjny Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Wniosek aplikacyjny do programu należy składać elektronicznie i papierowo.

W 2019 roku z punktu konsultacyjnego skorzystało 25 osób. Złożono 23 wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na łączną kwotę kosztów kwalifikowanych: 678 tysięcy złotych.

 

 

 

Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie w PP CZYSTE POWIETRZE wymagane są następujące dokumenty:

  • Numer Księgi Wieczystej lub akt notarialny potwierdzający własność/współwłasność nieruchomości + aktualny wypis z rejestru gruntów (w przypadku, gdy dla działki nie ma założonej Księgi Wieczystej)
  • Numer konta bankowego
  • Dane osobowe członków gospodarstwa domowego
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieopodatkowaniu (gdy właściciel jest nieopodatkowany)
  • Dokumenty potwierdzające dochody osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku (deklaracje PIT, nakaz płatniczy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, decyzje stypendium i inne)
  • Certyfikat energetyczny pieca w przypadku oświadczenia, że posiadany piec spełnia wymagania programu

 

Szczegółowych informacji udziela Joanna Borowska, tel. 875638557