NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JELENIEWO-URZĄD GMINY JELENIEWO

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ GMINY JELENIEWO

 • pdf REGULAMIN.pdf - KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ GMINY JELENIEWO
 • pdf DEKLARACJA.pdf - przystąpienia do konkursu „Najładniejsza posesja Gminy Jeleniewo”
 • pdf KONSULTACJE.pdf - Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest określenie obszarów, na których nie istnieje infrastruktura sieci NGA, dzięki której możliwe jest korzystanie z dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s

ZAPRASZAMY na „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” w dniach 12-15 maja 2016 r. do IZBY PAMIĘCI JAĆWIESKIEJ W SZURPIŁACH

Ogłoszenie o zamiarze lokalizacji kanałów technologicznych

Sprzedaż drewna pochodzącego z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Czerwone Bagno, gmina Jeleniewo

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JELENIEWO-URZĄD GMINY JELENIEWO POK. NR 11 (parter)

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document INFORMACJA 29.12.2015.docx - o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jeleniewo

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu działania Stowarzyszenia "Suwalsko – Sejneńska" Lokalna Grupa Działania oraz projekt procedur związanych z oceną i wyborem operacji

 
Uwagi do tych dokumentów można składać w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 28 grudnia 2015r. do godz. 10:00 na udostępnionym poniżej formularzu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s-s.lgd@o2.pl  lub osobiście w poniedziałki i wtorki (w godzinach 9:00 -14:00) w Biurze LGD (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki).

Załączniki:

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego marki FS-Lublin typ Żuk

INFORMACJA O OBOWIĄZKU UMIESZCZANIA NA BUDYNKU TABLICZKI Z NUMEREM PORZĄDKOWYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO – ŻUK

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-PZC.docx - Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PZC Jeleniewo.docx - Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza PZC.docx - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • pdf OBWIESZCZENIE-PZC.pdf
 • pdf PZC Jeleniewo.pdf
 • pdf prognoza PZC.pdf
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-POŚ.docx - Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document POŚ Jeleniewo.docx - projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza POŚ.docx - prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE-POŚ.pdf
 • pdf POŚ Jeleniewo.pdf
 • pdf prognoza POŚ.pdf
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-PGN.docx - Wójta Gminy Jeleniewoo podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PGN Jeleniewo.docx - projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza PGN.docx - prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • pdf OBWIESZCZENIE-PGN.pdf
 • pdf PGN Jeleniewo.pdf
 • pdf prognoza PGN.pdf
 • ZAPROSZENIE

  Spotkania konsultacyjne- nowa Lokalna Strategia Rozwoju

  na lata 2014-2020

   

           W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zapraszamy mieszkańców gminy Jeleniewo na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na naszym terenie w perspektywie finansowej
  2014-2020.

  Na spotkaniu będzie można poznać  założenia realizacji nowego okresu. Uczestnicy tego spotkania otrzymają też szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji i wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

  Spotkanie  odbędzie się w dniu 09 listopada 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie ul. Sportowa 1 A.

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

             Wójt Gminy Jeleniewo zawiadamia, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) w dniu 05 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo             w pokoju nr 15, na okres 60 dni tj. od dnia 05 października 2015 r do dnia 05 grudnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych we wsi Żywa Woda, gm. Jeleniewo.     

          

              W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj do dnia 05 listopada 2015 roku zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia       i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.      

       

               Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach ( jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

   

   

                                                                                                     Wójt Gminy Jeleniewo

                                                                                                      Urynowicz Kazimierz      

  Więcej

Nadanie Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach imienia prof. Łucji i prof. Jerzego Okulicz-Kozarynów oraz otwarcie wystawy Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie

Wystawa archeologiczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej dla gospodarstw domowych (osób fizycznych) dofinansowane poprzez WFOŚiGW w Białymstoku

Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla gospodarstw domowych (osób fizycznych) dofinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Wnioski o oszacowanie szkód

 • pdf BARSZCZ SOSNOWSKIEGO.pdf - iNFORMACJA PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU NT. NIEBEZPIECZEŃSTWA ROŚLINY BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016 – 2019

Zabytkowy Kościół w Jeleniewie odzyskał swój blask

PIKNIK RODZINNY W JELENIEWIE

UDZIELENIE POMOCY W DEMONTAŻU I ODBIORZE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Nowy wzór dowodu osobistego

Sprzedaż drzew „na pniu” przeznaczonych do wyrębu w 2015 r. z pasów drogowych dróg gminnych na terenie gminy Jeleniewo

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zmiany KDR.docx - Od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące dokumentów niezbędnych do przyznania Karty Dużej Rodziny
 • pdf WNIOSEK O PRZYZNANIE KDR.pdf - Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

II SESJA RADY GMINY JELENIEWO VII KADENCJI PLANOWANA JEST NA 5 GRUDNIA 2014 R. O GODZ.14.00 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JELENIEWIE UL. SPORTOWA 1 A

I SESJA RADY GMINY JELENIEWO VII KADENCJI PLANOWANA JEST NA 1 GRUDNIA 2014 R. O GODZ.14.00 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JELENIEWIE UL. SPORTOWA 1 A

 • pdf POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO.pdf - w Suwałkach z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad miejskich w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójtów gmin, burmistrzów miast

ARTYKUŁ PROMOCYJNY DLA PROJEKTU PN. „GMINA JELENIEWO ROZWIJA EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Pomoc dla poszkodowanych rolników za wyrządzone szkody przez dziki w uprawach rolnych

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z budzetu Województwa Podlaskiego

 • msword OSP JELENIEWO.doc - Informacja o udzieleniu z budżetu Województwa Podlaskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczegodla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości gminy Jeleniewo

GMINA JELENIEWO - PROMOCJA GMINY

IZBA PAMIĘCI JAĆWIESKIEJ W SZURPIŁACH

 • pdf Izba Pamięci Jaćwieskiej - promocja.pdf - projektu pn. „Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego - Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach” dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

TRASA TURYSTYCZNA NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

 • pdf Trasa turystyczna na Górę Zamkową - promocja.pdf - TRASA TURYSTYCZNA NA GÓRĘ ZAMKOWĄ zrealizowana w ramach projektu pn. "Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego - Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach" współfinansowana dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

GMINA JELENIEWO - PROMOCJA GMINY

Realizacja projektu pn. „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych” Nr WND-RPPD.05.02.00-20-050/12

 • msword ARTYKUŁ PROMOCYJNY.doc - „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych”
 • msword INFORMACJA -pomoc finansowa.doc - o udzieleniu z budżetu Województwa Podlaskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Zamówienie publiczne na: „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną –zakup i instalacja kolektorów słonecznych”

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 • msword PROJEKT-BŁASKOWIZNA.doc - pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna, gmina Jeleniewo”

Przystąpienie Gminy Jeleniewo do realizacji projektu "Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego-Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach"

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • msword INFORMACJA.doc - o zakwalifikowaniu wniosków – deklaracji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w energię odnawialną – zakup instalacji kolektorów słonecznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo
Jez.Szelment Wielki - widok od wsi Wołownia

Gmina Jeleniewo z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców gminy wraz z terytorium obejmującym 33 jednostki pomocnicze gminy.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

Od dnia 1 stycznia 1999 roku, czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Jeleniewo, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu suwalskiego w województwie podlaskim.

Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie gminy i ustalanie jej granic oraz nadanie gminie statusu miasta oraz ustalanie i zmiana nazwy gminy a także siedziby jej władz następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, o sprawach tych rozstrzyga gmina.  Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Katalog zadań własnych określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

Zasada pomocniczości (subsydiarności) zawarta w wiążącej Polskę Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego akcentuje szczebel najbliższy obywatelowi – gminę.

Konstytucja RP przyjmuje zasadę domniemania kompetencji na rzecz samorządu terytorialnego, a w ramach samorządu terytorialnego zasadę domniemania kompetencji na rzecz gminy.

Gmina jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, którymi są : Rada Gminy jako organ stanowiący oraz Wójt jako organ wykonawczy. Działalność gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
Tel. 87 568 30 22, fax. 87 5173934
www.jeleniewo.i-gmina.pl
e-mail  ug_jeleniewo@pro.onet.pl
godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

Zobacz galerię zdjęć