Ogłoszenie o wstrzymaniu polowań -marzec 2020 r.

Informacja

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem koronawirusem od wtorku 17 marca 2020 r. Urząd Gminy Jeleniewo będzie zamknięty dla klientów, do odwołania.
Mieszkańcy będą mogli na miejscu załatwić tylko bardzo pilne sprawy, niecierpiące zwłoki.
W tym celu należy wcześniej umówić się telefonicznie oraz skorzystać z dzwonka znajdującego się przy wejściu do Urzędu Gminy.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, klientów oraz pracowników Urzędu Gminy Jeleniewo, zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie lub elektronicznie.

Informacje o koronawirusie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje, iż sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań wywołanych nowym koronawirusem (2019-nCoV) na świecie zmienia się dynamicznie. Załączone informacje i wytyczne aktualizowane na bieżąco i zamieszczane są jako aktualności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego – www.gis.gov.pl oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – www.who.int.

 

Zalecenie dla osób powracających z Chin oraz innych krajów (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl):

  • osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w którymkolwiek z wymienionych krajów lub miały kontakt  z osobą przebywającą w tych rejonach, a jednocześnie mają objawy ostrej niewydolności oddechowej (temperatura ciała powyżej 38℃, kaszel, duszność) powinny zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych (nie wymagane jest skierowanie). 
     

W przypadku pojawienia się objawów grypowych u osób, które nie były w rejonach zagrożenia oraz nie miały kontaktu z osobami powracającymi
z tych rejonów, takich jak:

  • temperatura ciała powyżej 38℃,
  • ogólne złe samopoczucie,
  • bóle mięśni i stawów,
  • kaszel, katar, duszność

zalecana jest wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Transmisja z obrad Rady Gminy Jeleniewo na żywo w dniu 28 stycznia 2020 r. godz. 8.30

https://www.youtube.com/channel/UC_OjgLJsw_niOZRzLlUCW3g/live

 

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo
Jez.Szelment Wielki - widok od wsi Wołownia

Gmina Jeleniewo z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców gminy wraz z terytorium obejmującym 33 jednostki pomocnicze gminy.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

Od dnia 1 stycznia 1999 roku, czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Jeleniewo, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu suwalskiego w województwie podlaskim.

Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie gminy i ustalanie jej granic oraz nadanie gminie statusu miasta oraz ustalanie i zmiana nazwy gminy a także siedziby jej władz następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, o sprawach tych rozstrzyga gmina.  Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Katalog zadań własnych określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

Zasada pomocniczości (subsydiarności) zawarta w wiążącej Polskę Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego akcentuje szczebel najbliższy obywatelowi – gminę.

Konstytucja RP przyjmuje zasadę domniemania kompetencji na rzecz samorządu terytorialnego, a w ramach samorządu terytorialnego zasadę domniemania kompetencji na rzecz gminy.

Gmina jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, którymi są : Rada Gminy jako organ stanowiący oraz Wójt jako organ wykonawczy. Działalność gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

  • pdf Informacja - klauzula ogólna.pdf - Urzędu Gminy Jeleniewo dotycząca RODO w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
Tel. 87 568 30 22, fax. 87 5173934
www.jeleniewo.i-gmina.pl
e-mail  ug_jeleniewo@pro.onet.pl
godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

FILM PROMUJĄCY GMINĘ JELENIEWO

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY JELENIEWO

Zobacz galerię zdjęć

Inspektor Ochrony Danych

Urzędu Gminy Jeleniewo

Iwona Malczyk

e-mail: malczyk@togatus.pl