STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Wnioski o oszacowanie szkód

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZAPROSZENIE.docx - Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie nt. pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020
 • pdf BARSZCZ SOSNOWSKIEGO.pdf - iNFORMACJA PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU NT. NIEBEZPIECZEŃSTWA ROŚLINY BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OGŁOSZENIE 12 06 2015.docx - zaproszenie na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO W JELENIEWIE

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016 – 2019

Zabytkowy Kościół w Jeleniewie odzyskał swój blask

PIKNIK RODZINNY W JELENIEWIE

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ GMINY JELENIEWO

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document REGULAMIN.docx - KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ GMINY JELENIEWO
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document DEKLARACJA.docx - przystąpienia do konkursu „Najładniejsza posesja Gminy Jeleniewo”

PORADY PRAWNE W URZĘDZIE GMINY JELENIEWO

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document RADCA PRAWNY.docx - TERMINY PORAD PRAWNYCH W II KWARTALE 2015 R. DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JELENIEWO

APEL O NIEWYPALANIE TRAW

 • pdf APEL.pdf - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

UDZIELENIE POMOCY W DEMONTAŻU I ODBIORZE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Nowy wzór dowodu osobistego

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Białymstoku w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE KATEGORIA: GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE

Sprzedaż drzew „na pniu” przeznaczonych do wyrębu w 2015 r. z pasów drogowych dróg gminnych na terenie gminy Jeleniewo

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zmiany KDR.docx - Od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące dokumentów niezbędnych do przyznania Karty Dużej Rodziny
 • pdf WNIOSEK O PRZYZNANIE KDR.pdf - Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

II SESJA RADY GMINY JELENIEWO VII KADENCJI PLANOWANA JEST NA 5 GRUDNIA 2014 R. O GODZ.14.00 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JELENIEWIE UL. SPORTOWA 1 A

I SESJA RADY GMINY JELENIEWO VII KADENCJI PLANOWANA JEST NA 1 GRUDNIA 2014 R. O GODZ.14.00 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JELENIEWIE UL. SPORTOWA 1 A

 • pdf POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO.pdf - w Suwałkach z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad miejskich w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójtów gmin, burmistrzów miast

ARTYKUŁ PROMOCYJNY DLA PROJEKTU PN. „GMINA JELENIEWO ROZWIJA EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Pomoc dla poszkodowanych rolników za wyrządzone szkody przez dziki w uprawach rolnych

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z budzetu Województwa Podlaskiego

 • msword OSP JELENIEWO.doc - Informacja o udzieleniu z budżetu Województwa Podlaskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczegodla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości gminy Jeleniewo

 • msword INFORMACJA 02.09.2014.doc - Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w zakresie organizacji cyklu bezpłatnych konsultacji z ekspertami z funduszu inwestycyjnego w ocenie i inwestowaniu w nowe firmy

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 • msword OGŁOSZENIE-pomoc materialma.doc - Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie o terminie składania wniosków na stypendia szkolne
 • msword WNIOSEK1.doc - o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego
 • msword WNIOSEK2.doc - o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego na kolejnego ucznia w rodzinie

"ŻNIWNE KLIMATY" W JELENIEWIE 24 SIERPNIA 2014 R.

GMINA JELENIEWO - PROMOCJA GMINY

IZBA PAMIĘCI JAĆWIESKIEJ W SZURPIŁACH

 • pdf Izba Pamięci Jaćwieskiej - promocja.pdf - projektu pn. „Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego - Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach” dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

TRASA TURYSTYCZNA NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

 • pdf Trasa turystyczna na Górę Zamkową - promocja.pdf - TRASA TURYSTYCZNA NA GÓRĘ ZAMKOWĄ zrealizowana w ramach projektu pn. "Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego - Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach" współfinansowana dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

GMINA JELENIEWO - PROMOCJA GMINY

 • jpeg GŁOSUJ.JPG - na Suwalski Park Krajobrazowy najpiękniejsze miejsce w Polsce
 • jpeg INSPEKCJA WETERYNARYJNA.JPG - Zawiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Białymstoku o stwierdzeniu na terenie województwa podlaskiego choroby ogniska afrykańskiego pomoru świń

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Realizacja projektu pn. „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych” Nr WND-RPPD.05.02.00-20-050/12

 • msword ARTYKUŁ PROMOCYJNY.doc - „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych”
 • msword ZAPROSZENIE ARiMR.doc - na spotkanie informacyjno-promocyjne na temat „PROW 2014-2020” oraz „Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom” w dniu 20 maja 2014 r.
 • msword Agencja Rynku Rolnego.doc - uprzejmie informuje, że do dnia 30 maja 2014 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny.
 • pdf OBWIESZCZENIE 2014.03.04.pdf - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i szkół na rok szkolny 2014/2015

 • msword REKRUTACJA.doc - do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

Inicjatywa Społeczna Roku 2013

 • jpeg ScannedImage-2.jpg - Konkurs adresowany do organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które działają na rzecz społeczności lokalnych

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • pdf akt-Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego.pdf
 • pdf Inspekcja Weterynaryjna.pdf
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wykaz_numerow_kontaktowych.docx - pod które należy zgłaszać informacje o padłych dzikach na terenie powiatów objętych rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 1/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej
 • pdf Rozporządzenie Nr 2 2014.pdf - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoruświńna terenie GminySzudziałowo oraz Miasta i Gminy Krynki
 • pdf Komunikat_Glownego_Inspektora_Sanitarnego.pdf
 • pdf Rozporządzenie uchylające.pdf - NR 3/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

I N F O R M A C J A

 

         Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że w celu likwidacji szkodliwego oddziaływania wyrobów azbestowych na środowisko, Gmina Jeleniewo  w 2014 roku planuje kontynuować program pomocy mieszkańcom gminy  w usuwaniu tych wyrobów.

Warunkiem objęcia ewentualną pomocą w postaci bezpłatnego demontażu i odbioru wyrobów z azbestem z terenu Gminy Jeleniewo, jest przesłanie na adres Urzędu Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo lub złożenie w Sekretariacie (pok. nr 4), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2014 roku (piątek), stosownego wniosku z niezbędnymi załącznikami, które dostępne są w tut. Urzędzie, (pok. nr 16) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Jeleniewo.

Informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Katarzyna Zackiewicz od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 tel. (87) 568 30 22.

 

 

 

                                                                 Wójt Gminy Jeleniewo

                                                                 Kazimierz Urynowicz

 • msword INFORMACJA -pomoc finansowa.doc - o udzieleniu z budżetu Województwa Podlaskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
 • pdf Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 2.pdf - w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia

 • msword ULOTKA GUS.doc - Badanie satysfakcji i potrzeb użytkowników korzystających z informacji statystycznych w roku 2013

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Obwieszczenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

OGŁOSZENIE KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ GMINY JELENIEWO

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW, ROLNIKÓW I HODOWCÓW

Dofinansowanie zadania ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku

 • vnd.ms-office INFORMACJA.doc - o usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo objętego programem priorytetowym „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – usuwanie wyrobów zawierających azbest” na 2013 rok

Zamówienie publiczne na: „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną –zakup i instalacja kolektorów słonecznych”

Obwieszczenie w sprawie ujawnienia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Sidory

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Malesowizna i Podwysokie Jeleniewskie gm. Jeleniewo

 • vnd.ms-office OGŁOSZENIE 07.06.2013 R..doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 czerwca 2013 r.
 • vnd.ms-office WYNIK 17.07.2013.doc - z przeprowadzonych pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Malesowizna i Podwysokie Jeleniewskie, gm. Jeleniewo.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 • msword PROJEKT-BŁASKOWIZNA.doc - pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna, gmina Jeleniewo”

Przystąpienie Gminy Jeleniewo do realizacji projektu "Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego-Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach"

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

 • msword INFORMACJA.doc - o zakwalifikowaniu wniosków – deklaracji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w energię odnawialną – zakup instalacji kolektorów słonecznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dla rodziców dzieci z rocznika 2007

Rozporządzenie Nr 1/2012 i Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach

 • msword INFORMACJA.doc - W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt ze stycznia 2012 r. informujemy mieszkańców Gminy Jeleniewo o obowiązkach właścicieli zwierząt.

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo

Witamy na stronie Gminy Jeleniewo
Jez.Szelment Wielki - widok od wsi Wołownia

Gmina Jeleniewo z mocy prawa stanowi wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców gminy wraz z terytorium obejmującym 33 jednostki pomocnicze gminy.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

Od dnia 1 stycznia 1999 roku, czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Jeleniewo, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu suwalskiego w województwie podlaskim.

Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie gminy i ustalanie jej granic oraz nadanie gminie statusu miasta oraz ustalanie i zmiana nazwy gminy a także siedziby jej władz następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, o sprawach tych rozstrzyga gmina.  Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Katalog zadań własnych określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

Zasada pomocniczości (subsydiarności) zawarta w wiążącej Polskę Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego akcentuje szczebel najbliższy obywatelowi – gminę.

Konstytucja RP przyjmuje zasadę domniemania kompetencji na rzecz samorządu terytorialnego, a w ramach samorządu terytorialnego zasadę domniemania kompetencji na rzecz gminy.

Gmina jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, którymi są : Rada Gminy jako organ stanowiący oraz Wójt jako organ wykonawczy. Działalność gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
Tel. 87 568 30 22, fax. 87 5173934
www.jeleniewo.i-gmina.pl
e-mail  ug_jeleniewo@pro.onet.pl
godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

Aktualności

Zobacz galerię zdjęć