Aktualności

 • Ważna informacja w sprawie rejestracji na szczepienia

  Urząd Gminy w Jeleniewie uprzejmie informuje, iż na stronie podlaskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku w dniu dzisiejszym został zamieszczony komunikat następującej treści:  

  Więcej
 • Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien:

  w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych

  Więcej
 • Aktualizacja ewidencji gospodarstw agroturystycznych

  Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że w I kwartale 2021 roku zostanie przeprowadzona aktualizacja „Ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Jeleniewo”.

  W związku z tym informujemy wszystkich mieszkańców o obowiązku zgłoszenia do Urzędu Gminy Jeleniewo faktu świadczenia usług agroturystycznych i wynajmu pokoi gościnnych na terenie Gminy Jeleniewo.

  Ponadto wszystkie osoby, które prowadzą  już pokoje gościnne, agroturystykę i posiadają wpis do „Ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Jeleniewo” zobowiązane są do dokonania aktualizacji zapisów w ewidencji do końca lutego 2021 roku.

  Więcej
 • Przekazujemy treść pisma przesłanego do UG Jeleniewo przez  Konsultacje PS dla WPR Departament Wspólnej Polityki Rolnej

  Więcej
 • Zgłoszenia na szczepienia osób leżących

  Sposób postępowania przy zgłaszaniu do szczepienia osób leżących i nieopuszczających swoich mieszkań, które nie mogą, ze względu na swój stan zdrowia, skorzystać z transportu zapewnionego przez gminę:

  1. Telefoniczne zgłoszenie do najbliższego punktu szczepień (nie ma rejonizacji) potrzeby szczepienia wraz z podaniem informacji, iż zachodzi potrzeba szczepienia osoby leżącej w warunkach domowych,
  2. Podjęcie przez lekarza kwalifikującego na szczepienie decyzji czy szczepionka będzie podawana w warunkach domowych.
  3. Kontakt telefoniczny lekarza/pielęgniarki z punktu szczepień celem umówienia konkretnego terminu szczepienia przez pracownika medycznego w domu.

  Przypominamy, iż wszystkie niezbędne informacje związane z transportem na szczepienia można uzyskać pod numerem telefonu 87 563 85 56/54.

  Więcej
 • W związku z opracowaniem projektu  „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2021 roku” Wójt Gminy Jeleniewo zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu “Programu  opieki nad zwierzętami......”

  Więcej
 • Rusza rejestracja na szczepienia dla seniorów

  Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

  Więcej
 • POWIADOMIENIE

  PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Hultajewo nr domów od 7 do 9 w dniu 21 stycznia 2021 r.

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń, iż z dniem 31 stycznia 2021 roku upływa termin:

  -składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok w danym punkcie sprzedaży (w załączeniu druki oświadczeń do pobrania),

  - wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2021 roku,

  -oświadczenie przedsiębiorcy.

  Więcej
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie informuje, iż można składać wnioski o dożywianie w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w domu i szkole na lata 2019 – 2023. Pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł.

  Ze względu na obowiązujące obostrzenia zapraszamy do telefonicznego umawiania się na wizyty w GOPS – tel. 87 563 85 56 lub 87 563 85 54.    

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ogłosiło w dniu 15.12.2020 r. nabór wniosków w ramach Priorytetu 4 zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

  Więcej
 • ARiMR dofinansowuje zakup komputerów dzieciom rolników

  Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

  Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę...

  Więcej
 • POWIADOMIENIE

  PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Hultajewo nr domów 1 - 15 w dniu 15 grudnia 2020 r.

  Więcej
 • Ten rok, tak szczególnie ciężki dla wszystkich, jest również rokiem bardzo specyficznym jeżeli chodzi o naukę dzieci w szkołach. Część rodzin, w zależności od swoich potrzeb, zakupiła sprzęt komputerowy w ramach stypendiów szkolnych. Dodatkowo Gmina Jeleniewo pozyskała sprzęt komputerowy z kilku różnych źródeł...

  Więcej
 • Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub Wojewódzkiego Funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska).

  Więcej
 • Zgodnie z ogłoszoną listą samorządów, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Jeleniewo otrzymała 500 000,00 zł dofinansowania na realizację zadania-  przebudowę drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły (długość 1,792 km) i drogi wewnętrznej (długość 0,251 km) oznaczonej nr geod. 25/1, 26/1, 26/2, 15/1 - obręb Szurpiły oraz nr geod. 37/2, 85/1, 83/7 - obręb Wodziłki, gmina Jeleniewo. Długość Łączna drogi gminnej wraz z drogą wewnętrzną wynosi 2,043 km. Przebudowywana droga położona jest w Suwalskim Parku Krajobrazowym.

  Więcej
 • Oferta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach pt. „FERIE Z WOJSKIEM”.

  Więcej
 • Przekazanie komputerów w ramach projektu "Zdalna Szkoła +"

  Kazimierz Urynowicz, Wójt Gminy Jeleniewo, przekazał Pani Bożenie Sobieszczańskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie 19 nowych zestawów komputerowych. Każdy zestaw składa się z komputera stacjonarnego wraz z monitorem, kamery, słuchawek, myszki oraz podkładki pod myszkę. Dodatkowo komputery zabezpieczone są programami antywirusowymi oraz wyposażone w pakiet biurowy MS Office.

  Więcej
 • Dobry start - podsumowanie za 2020 rok

  Do końca listopada można było składać wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start”. Z tego uprawnienia skorzystały 263 rodziny z terenu gminy Jeleniewo. Łącznie wypłacono 128 700,00 zł na 429 uczących się dzieci.

  Więcej