• Wójt Gminy Jeleniewo otrzymał wyróżnienie od IPN

  Dnia 13 kwietnia 2021 r.  w Urzędzie Gminy Jeleniewo odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr. Jarosław Schabieński złożył serdeczne podziękowania  Wójtowi Gminy Jeleniewo Kazimierzowi Urynowiczowi za owocną współpracę i wsparcie udzielane Instytutowi Pamięci Narodowej  z okazji jubileuszu 20-lecia działalności oddziału IPN w Białymstoku.

  Więcej
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza na webinarium (spotkanie on-line) na temat rządowego Programu Czyste Powietrze, dzięki któremu Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynków.

  Spotkanie jest skierowane do Sołtysów wsi położonych na terenie województwa podlaskiego.

  Webinarium poprowadzą wykwalifikowani Doradcy energetyczni.

  W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady Programu, proces składania wniosków. Przewidziany będzie także czas na zadawanie pytań...

   

  Więcej
 • Gmina Jeleniewo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, zlokalizowanej na ulicy Sportowej 1A, w centrum Jeleniewa".
  Gminna Biblioteka Publiczna jest budynkiem wielofunkcyjnym, w którym mieszczą się pomieszczenia biblioteczne, sala widowiskowa wraz
  z zapleczem, sale do spotkań i organizacji zajęć kulturalno-rozrywkowych z dziećmi, seniorami (Gminna Biblioteka pełni funkcje domu
  kultury), pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniewie wraz z garażami oraz pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia
  niepublicznego przedszkola „Przyjaciele Tuptusia” oraz niepublicznego żłobka „Bajkowa Akademia Smyka" .

  Więcej
 • Dofinansowanie dla Gminy Jeleniewo

  Gmina Jeleniewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 400.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi gminnej Malesowizna - droga do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że od 30 marca 2021 r. rusza nabór wniosków  w ramach projektu pt: „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”. Szczegółowe informacje w załączeniu.
   

  Więcej
 • Piesek obecnie przebywa w schronisku Sianożęć w Suwałkach. W razie pytań prosimy o kontakt:

   Joanna Borowska 87 563 85 57

  Więcej
 • Informacje o projekcie „Cyfrowe Podlaskie”

  Projekt „Cyfrowe Podlaskie” jest realizowany na podstawie Umowy nr POPC.03.01.00-00-0160/19-00 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Województwem Podlaskim.

  Więcej
 • Przerwa w dostawie wody

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 16 marca 2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody.

  Trwają prace nad usunięciem awarii, przywrócenie dostawy wody nastąpi w najszybszym możliwym czasie.

  Przerwa w dostawie wody, może nastąpić w obrębie miejscowości:

  Gulbieniszki, Czajewszczyzna, Udziejek, Łopuchowo, Sidorówka, Udryn, Hultajewo, Sumowo, Ścibowo.

  Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.

  Więcej
 • Uwaga! Stypendia szkolne!

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie ponownie przypomina osobom otrzymującym stypendia szkolne, iż 15 marca br. upływa ostateczny termin weryfikacji dochodów za miesiąc luty 2021 r. Brak osobistego stawiennictwa celem weryfikacji dochodów skutkować będzie brakiem wypłaty drugiej transzy stypendiów.

  Pomimo zamieszczania informacji na stronie internetowej GOPS, Urzędu Gminy oraz na profilu GOPS na portalu społecznościowym, telefonicznego kontaktu z wnioskodawcami, aż 1/4 osób zbagatelizowała ten obowiązek.  Warto nadmienić, iż wartość stypendium na jednego ucznia w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 wynosiła 543,08 zł, z czego część tej kwoty pochodzi z budżetu gminy Jeleniewo.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni, tel. 87 563 85 56 / 54.

  Więcej
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się już 1 kwietnia br. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.

  Więcej
 • UWAGA-HPAI

  Zalecenia Głównego Inspektoratu Weterynarii w sprawie ochrony drobiu przed grypą ptaków

  Nieprzestrzeganie wymienionych zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.
  Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii.

  Więcej
 • Informacja nt. grypy ptaków H5N8

  Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego uprzejmie informujemy, iż w woj. podlaskim /w powiecie augustowskim/ zostały potwierdzone dwa przypadki grypy ptaków H5N8 u łabędzi. Służby weterynaryjne podjęły odpowiednie działania, a sytuacja jest monitorowana w sposób ciągły...

  Więcej
 • OSTRZEŻENIE

  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

  dla województwa podlaskiego powiat suwalski

  meteorologiczne - oblodzenie

  od godz. 19:00 dnia 04.03.2021 do godz. 10:00 dnia 05.03.2021

  Więcej
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

  Więcej
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie informuje, iż w dniach 1 – 15 marca br. wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzje przyznające stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021, są zobowiązani do osobistego stawiennictwa w ośrodku celem weryfikacji wysokości swoich dochodów za miesiąc luty 2021 r.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni, tel. 87 563 85 56 / 54.

  Przypominamy, iż brak weryfikacji będzie skutkował niemożnością wypłaty drugiej transzy stypendium.

  Więcej
 • Po pierwszym dniu dystrybucji żywności

  Za nami pierwsza tegoroczna akcja rozdysponowania produktów żywnościowych pozyskanych z Banku Żywności (BŻ) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

  Więcej
 • Informacja o terminie wydawania żywności z Banku Żywności

  Informujemy, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, osobom, którym do 22 lutego br. pracownicy socjalni wydali skierowania, będzie wydawana żywność

  Więcej
 • Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów  wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

  Więcej
 • Przerwa w dostawie wody

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 17 lutego 2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody.

  Trwają prace nad usunięciem awarii, przywrócenie dostawy wody nastąpi w możliwie najkrótszym czasie.

  Przerwa w dostawie wody, może nastąpić w obrębie miejscowości:

  Gulbieniszki, Czajewszczyzna, Udziejek, Łopuchowo, Sidorówka, Udryn, Hultajewo, Sumowo, Ścibowo.

  Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.

  Więcej
 • Szkolenie chemizacyjne ODR

  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach informuje o możliwości uczestnictwa w szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin...

  Więcej