Film promujący gminę Jeleniewo

Gmina Jeleniewo leży w centralnej części powiatu suwalskiego, obejmuje powierzchnię 132 km2, w której żyje około 3,2 tyś. mieszkańców. Położona jest w zasięgu mikroregionu Wzgórza Jeleniewskie, który wchodzi w skład mezoregionu Pojezierza Wschodniosuwalskiego i makroregionu Pojezierze Litewskie.

 

Jednym z najcenniejszych walorów Gminy Jeleniewo jest bez wątpienia unikatowy krajobraz polodowcowy. Wizytówką tego krajobrazu jest Suwalski Park Krajobrazowy, który w 61,5 % położony jest na terenie gminy Jeleniewo. Rzeźba terenu została w większości ukształtowana przez lądolód w czasie ostatniego zlodowacenia. Pozostałościami po tym są doliny rzeczne i wysoczyzny morenowe. Na terenie gminy znajduje się 20 jezior, z czego 15 z nich położonych jest na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 60,6 % Gminy Jeleniewo znajduje się w obszarze NATURA 2000 - „Ostoja Suwalska” i „Jeleniewo”.

 

Na terenie Gminy Jeleniewo znajduje się sieć szlaków turystycznych, na które składa się 9 szlaków pieszych; szlak jaćwieski na Górę Zamkową pn. „Tropem Szjurpy”; 6 ścieżek poznawczych zlokalizowanych w Suwalskim Parku Krajobrazowym; trasy rowerowe, w tym: część trasy Green Velo, wraz z miejscami odpoczynku rowerzystów w miejscowościach Bachanowo, Rutka, Szurpiły, Jeleniewo, Prudziszki, część trasy Podlaskiego Szlaku Bocianiego oraz cztery inne trasy rowerowe. W miejscowości Udziejek znajduje się początek szlaku kajakowego rzeką Szeszupa.

 

Izba Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach

Trasa turystyczna na Górę Zamkową

Kościół w Jeleniewie