• POWIADOMIENIE

  PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Sidory Zapolne nr domów od 1 do 4,  Ścibowo nr 7 w dniu 29 października 2020 r. oraz Jeleniewo ul. Suwalska nr domów od 30 do 52,  ul. Kolonia Jeleniewo nr domów od 7 do 10, Kazimierówka nr domów od 2 do 21, Szurpiły nr 36 w dniu 30 października 2020 r.

  Więcej
 • Konkurs testowy "Rolniku nie daj się kleszczom"

  Konkurs testowy "Rolniku nie daj się kleszczom"

  Więcej
 • POWIADOMIENIE

  PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Kolonia Jeleniewo nr domów od 7 do 10, Kazimierówka nr 2 i 12, Szurpiły nr 36 w dniu 20 października 2020 r.

  Więcej
 • Uroczystość poświęcenia odnowionego krzyża na Górze Cisowej miała miejsce 11 października 2020 roku w Gulbieniszkach.  Wśród gości miło było nam gościć m.in. Posła na Sejm Jarosława Zielińskiego wraz z Małżonką Lilianną, Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki Pana Wojciecha Rodaka....

  Więcej
 • o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie  oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii...

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przeznacza do zamiany nieruchomości położone w obrębie Sidory gmina Jeleniewo.

  Więcej
 • POWIADOMIENIE

  PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Sidory nr domów 1-6 w dniu 5 października 2020 r.

  Więcej
 • Ocena Jakości Wody

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje regularne badania jakości wody...

  Więcej
 • Szanowni Mieszkańcy,

  informujemy, że od 1 października 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz nowy wzór deklaracji na odbiór odpadów.

  Każdy właściciel posesji jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Jeleniewo nową deklarację na odbiór odpadów komunalnych!

  Więcej
 • Przerwa w dostawie wody

  ZGKiM w Jeleniewie informuje, że w dniu 1 września 2020r. w godzinach 12:00 - 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

   

  Więcej