• Zaproszenie na wspólne odśpiewanie hymnu narodowego

  Wójt Gminy Jeleniewo serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców 14 listopada 2021 r. (niedziela) po Mszy Świętej na godz. 10.00 do parku w Jeleniewie pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na wspólne odśpiewanie hymnu narodowego i pieśni patriotycznych.

  Więcej
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniewie – referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

  https://gopsjeleniewo.naszops.pl/bip/nabor-na-wolne-stanowiska

  Więcej
 • Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach uprzejmie informuje, że zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii wymóg posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego zostaje przedłużony w zakresie tego odstępstwa w terminie do dnia 30 listopada 2021r. Po tej dacie spełnienie tego obowiązku będzie obligatoryjne.

   

  Więcej
 • Informacja nt. szkolenia chemizacyjnego w Jeleniewie

  W załączeniu informacja

  Więcej
 • Zmiana numeru telefonu ZGKiM w Jeleniewie

  Slajd1

   

  Więcej
 • INFORMACJA

  Uprzejmie informuję, że w dniu

  05 listopada 2021 roku

   przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz pozostałych zdarzeń z zakresu dowodów osobistych będzie przyjmowane do godziny 11.30.

   

  Skrócony czas załatwiania spraw z zakresu dowodów osobistych spowodowany jest koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem

  07 listopada 2021 roku

  rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną.

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                        /-/ Kazimierz Urynowicz

  Więcej
 • Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

  Gmina Jeleniewo planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. 

  Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez użyczenie sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dostępu do Internetu. Poziom dofinansowania - 100%.

  Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y do dn. 29 października 2021 roku mogą składać w Urzędzie Gminy Jeleniewo, stosowne oświadczenia dostępne w załączeniu bądź w wersji papierowej w UG Jeleniewo.

  Więcej
 • Zezwolenie na umyślne płoszenie i niepokojenie wilków

  Wójt Gminy Jeleniewo zawiadamia, iż w dniu 22.10.2021 r.otrzymał decyzję od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zezwalającą Urzędowi Gminy Jeleniewo na umyślne płoszenie lub niepokojenie osobników wilka.

  Więcej
 • POWIADOMIENIE

  PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Hultajewo-działki letniskowe w dniu 26 października 2021 r.; w miejscowości Jeleniewo w dniu 27 października 2021 r. i w miejscowości Łopuchowo-domki letniskowe w dniu 28 października 2021 r.

  Więcej
 • INFORMACJA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów infomuje o prawach przysługujących konsumentom, szczególnie seniorom biorących udział w sprzedaży organizowanej przez firmy specjalizujące się w marketingu bezpośrednim.

  w załączeniu szczegółowa informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów

  Więcej