• Druki wniosków do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie informuje, iż w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach obowiązują nowe druki wniosków w przypadku ubiegania się o:

  • wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia;
  • wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po 16 roku życia.

  Aktualne druki wniosków można pobrać w siedzibie GOPS, pokój nr 17.

  Więcej
 • Informacja od ARiMR w Suwałkch

  ARiMR w Suwałkach informuje, że udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom zwierząt gospodarskich szybko i wygodnie składać dokumenty IRZ przez Internet bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR...

  Więcej
 • Życzenia z okazji Dnia Dziecka

  Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Pracownicy Gminy Jeleniewo pragną złożyć wszystkim dzieciom najlepsze życzenia z okazji ich święta...

   

  Więcej
 • Absolutorium oraz wotum zaufania dla Wójta Gminy Jeleniewo

  Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz podczas XV Sesji Rady Gminy Jeleniewo, która odbyła się 29 maja 2020 roku, jednogłośnie otrzymał absolutorium i wotum zaufania. Oznacza to, że radni pozytywnie ocenili pracę wójta w ubiegłym roku w zakresie wykonania budżetu...
   

  Więcej
 • Karta Dużej Rodziny

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie zachęca do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej...
   

  Więcej
 • 29 maja - Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

  W załączeniu informacja odnośnie Dnia Weterana i uprawnień przysługujących osobom posiadającym status weterana.

  Więcej
 • Informacja - stypendia szkolne

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie informuje iż, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi o przyznaniu pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego, do 19 czerwca br. należy przedstawić faktury lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na edukację ucznia...

   

   

  Więcej
 • Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

  Z okazji obchodów w Polsce Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim osobom pracującym na rzecz naszej Gminy Jeleniewo oraz przyczyniającym się do propagowania idei samorządności składamy najserdeczniejsze podziękowania za wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

  Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo                               Wójt Gminy Jeleniewo

                          Jan Bielecki                                                  Kazimierz Urynowicz

  Więcej
 • Informacja ws. gazyfikacji gminy Jeleniewo

  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (dalej PSG) informuje, iż na podstawie otrzymanych ankiet zostało sporządzonych kilka wariantów koncepcji gazyfikacji gminy Jeleniewo oraz wykonano wielowariantowe analizy efektywności ekonomicznej, które to nie wykazały pożądanego progu zwrotu inwestycji.
  W związku z powyższym otrzymany od Państwa potencjał wśród mieszkańców gminy Jeleniewo jest niewystarczający, żeby móc podjąć działania związane z jej gazyfikacją.
  Powodzenie gazyfikacji uzależnione jest od spełnienia warunków technicznych oraz od uzyskania pozytywnych wyników oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.

  Więcej
 • Ocena Jakości Wody

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje regularne badania jakości wody...

  Więcej