• Ważna informacja w sprawie rejestracji na szczepienia

  Urząd Gminy w Jeleniewie uprzejmie informuje, iż na stronie podlaskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku w dniu dzisiejszym został zamieszczony komunikat następującej treści:  

  Więcej
 • Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien:

  w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych

  Więcej
 • Aktualizacja ewidencji gospodarstw agroturystycznych

  Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że w I kwartale 2021 roku zostanie przeprowadzona aktualizacja „Ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Jeleniewo”.

  W związku z tym informujemy wszystkich mieszkańców o obowiązku zgłoszenia do Urzędu Gminy Jeleniewo faktu świadczenia usług agroturystycznych i wynajmu pokoi gościnnych na terenie Gminy Jeleniewo.

  Ponadto wszystkie osoby, które prowadzą  już pokoje gościnne, agroturystykę i posiadają wpis do „Ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Jeleniewo” zobowiązane są do dokonania aktualizacji zapisów w ewidencji do końca lutego 2021 roku.

  Więcej
 • Rusza rejestracja na szczepienia dla seniorów

  Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

  Więcej
 • POWIADOMIENIE

  PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Hultajewo nr domów od 7 do 9 w dniu 21 stycznia 2021 r.

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń, iż z dniem 31 stycznia 2021 roku upływa termin:

  -składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok w danym punkcie sprzedaży (w załączeniu druki oświadczeń do pobrania),

  - wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2021 roku,

  -oświadczenie przedsiębiorcy.

  Więcej
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie informuje, iż można składać wnioski o dożywianie w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w domu i szkole na lata 2019 – 2023. Pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł.

  Ze względu na obowiązujące obostrzenia zapraszamy do telefonicznego umawiania się na wizyty w GOPS – tel. 87 563 85 56 lub 87 563 85 54.    

  Więcej
 • Informacja GOPS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie przypomina, iż do 4 grudnia br. należy przedłożyć do rozliczenia faktury oraz druk zestawienia faktur w ramach przyznanych stypendiów szkolnych.

  Jeżeli macie Państwo wątpliwości z kwalifikacją poniesionych wydatków prosimy o telefon 87 563 85 56 i 87 563 85 54.

  Złożenie dokumentów po terminie będzie skutkowało odmową wypłaty świadczenia.

   

  Więcej
 • POWIADOMIENIE

  PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Szurpiły, Łopuchowo nr domów 3 i 4,  Błaskowizna nr domów 41 i 30/2 w dniu 17 listopada 2020 r. oraz w miejscowości Szurpiły nr domów od 15 do 21 w dniu 18 listopada 2020 r,

  Więcej
 • Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 9 listopada 2020 r.

  Więcej