• Wnioski na nowy okres zasiłkowy

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie informuje, iż od 1 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski (wersja papierowa) na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na następujące formy świadczeń:

  • Świadczenie „Dobry start” (300+)
  • Zasiłki rodzinne
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Więcej
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie poszukuje organizacji pozarządowej do nawiązania współpracy w zakresie dystrybuowania produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)...

  Więcej
 • Konkurs "Letnie szleństwo bez wspomagania"

  Wójt Gminy Jeleniewo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie ogłaszają konkurs plastyczny pn. "Letnie szaleństwo bez wspomagania" skierowany do dzieci i młodzieży w wieku do lat 18. Konkurs realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020. Szczegóły w załączniku.

  Więcej
 • Program "Dobry start"

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie przypomina, iż obecnie, drogą elektroniczną, można złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start”. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

  Dotychczas wpłynęły 64 wnioski, które są na bieżąco rozpatrywane. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

  Więcej
 • Podczas PSR 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

  Informacje uzyskane w PSR 2020, w połączeniu z danymi zebranymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, odpowiedzą dodatkowo na wiele pytań dotyczących m.in. sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników, starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie.

  W pierwszej części formularza PSR 2020 będą zawarte pytania dotyczące danych teleadresowych, a także samego gospodarstwa rolnego, takie jak:

  • sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych,
  • zużywanie więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego,
  • udział w dochodach gospodarstwa domowego dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, prowadzenia działalności pozarolniczej, pracy najemnej, emerytury i renty, innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą.
  Więcej
 • KONKURS FOTOGRAFICZNY „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie"

  Zadaniem konkursowym jest wykonanie 5 fotografii (na papierze fotograficznym w dowolnym rozmiarze, czarnobiałe lub kolorowe, opracowane graficznie, jednak bez stosowania fotomontażu) na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, a w szczególności:

  - upadkom osób
  - pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych
  - uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta...

  Więcej
 • Ruszył program "Moja woda"

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (dalej zwany: WFOŚiGW w Białymstoku) ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024.

  Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku, określone są w treści Programu Priorytetowego (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) oraz w Regulaminie naboru wniosków (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
   

  Więcej
 • II tura konkursu "Bitwa o wozy"

  Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów.

  Środki na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafią do 49 gmin z najwyższą frekwencją w każdym z 49 byłych województw (według stanu granic województw, który obowiązywał 31.12.1998 r.). O nowe pojazdy nie będą się jednak mogły ubiegać te samorządy, które otrzymały wozy w ramach pierwszej edycji akcji. Co ważne, do frekwencji w każdej gminie nie będą wliczane głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają w tych gminach.

  Drodzy mieszkańcy liczymy na Was!

  Więcej
 • Z okazji XXX-lecia samorządów w Polsce,Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydał album pn. " Podlaskie gminy. XXX lat odrodzonego samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej". Swoją rozkładówkę w albumie ma również gmina Jeleniewo. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem.

  Więcej