Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2021 r.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2020 r.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2019 r.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2018 r.

  • pdf DECYZJA.pdf - z dnia 16 maja 2018 r. o zatwierdzeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, Szypliszki i Suwałki na okres 3 lat

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2017 r.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2016 r.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2015 r.