Gmina Jeleniewo podpisuje umowy z Mieszkańcami w ramach projektu pt: „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”

Wójt Gminy Jeleniewo podpisał pierwsze umowy o powierzenie grantu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych.

Samorząd uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu  pn. ,,Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”. Dzięki temu minimum 70 gospodarstw domowych z terenu gminy otrzyma 75% wsparcia na inwestycje OZE.