• pdf INFORMACJA_GBP.pdf - dotycząca RODO w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

Iwona Malczyk

e-mail: malczyk@togatus.pl