Podpisanie umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I działania 1.1

Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że 23 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13A a Gminą Jeleniewo, z siedzibą w Jeleniewie 16-404, przy ul. Słonecznej 3,

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach tej umowy gmina pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 44 907,48 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.