UMOWA O POWIERZENIE GRANTU-ZDALNA SZKOŁA+

W ramach projektu otrzymaliśmy środki na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego – komputerów, niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania w wysokości 54.782,84 zł. Ze środków otrzymanego grantu zaplanowano zakup 17 komputerów dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”