• Oferta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach pt. „FERIE Z WOJSKIEM”.

  Więcej
 • Przekazanie komputerów w ramach projektu "Zdalna Szkoła +"

  Kazimierz Urynowicz, Wójt Gminy Jeleniewo, przekazał Pani Bożenie Sobieszczańskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie 19 nowych zestawów komputerowych. Każdy zestaw składa się z komputera stacjonarnego wraz z monitorem, kamery, słuchawek, myszki oraz podkładki pod myszkę. Dodatkowo komputery zabezpieczone są programami antywirusowymi oraz wyposażone w pakiet biurowy MS Office.

  Więcej
 • Informujemy, że pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Jeleniewo została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

   

  Więcej
 • ZDALNA SZKOŁA+

  Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że 30 września 2020 roku gmina złożyła wniosek o przyznanie grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I-powszechny dostęp do szybkiego internetu  Działanie 1.1-Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła + na zakup 17 komputerów dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie na kwotę 54 782,84 zł.

  Więcej
 • Artykuł promocyjny - zdalna szkoła

  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – artykuł promocyjny

   

  Celem projektu jest dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do zdalnej nauki, który umożliwi uczniom i nauczycielom uczestnictwo w  systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych...

  Więcej
 • 15 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Jeleniewo przekazał Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie kolejne  9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (tj. komputer przenośny, mysz, torba do komputera, pakiet MS Office MOLP, Antywirus). Ogółem szkoła otrzymała 21 sztuk zestawów komputerowych, na które gmina pozyskała 44 907,42zł w ramach rządowego programu Zdalna Szkoła. Zakupiony sprzęt został użyczony potrzebującym uczniom szkoły do zdalnej nauki w czasie panującej epidemii do kształcenia na odległość.

   

   

  Więcej
 • 18 maja 2020 roku Wójt Gminy Jeleniewo przekazał Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie 12 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (tj. komputer przenośny, mysz, torba do komputera, pakiet MS Office MOLP, Antywirus). Laptopy zostaną przekazane wyznaczonym przez szkołę uczniom. Będą służyły do zdalnej nauki.

   

  Więcej
 • W załączeniu zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że 23 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy:

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13A a Gminą Jeleniewo, z siedzibą w Jeleniewie 16-404, przy ul. Słonecznej 3,

  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

   

  Więcej
 • Dofinansowanie na zakup komupterów z projektu "Zdalna Szkoła"

  Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że 6 kwietnia 2020 roku gmina złożyła wniosek  o dotację celową na zakup 12 laptopów do zdalnego nauczania dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie. Już  14 kwietnia 2020 roku wniosek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Cyfryzacji i niebawem zostanie podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę 45 907,48zł.

  Więcej informacji o projekcie pod adresem: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

   

  Więcej