Zdalna szkoła - artykuł promocyjny

 • Artykuł promocyjny - zdalna szkoła

  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – artykuł promocyjny

   

  Celem projektu jest dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do zdalnej nauki, który umożliwi uczniom i nauczycielom uczestnictwo w  systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych...

  Więcej
 • 15 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Jeleniewo przekazał Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie kolejne  9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (tj. komputer przenośny, mysz, torba do komputera, pakiet MS Office MOLP, Antywirus). Ogółem szkoła otrzymała 21 sztuk zestawów komputerowych, na które gmina pozyskała 44 907,42zł w ramach rządowego programu Zdalna Szkoła. Zakupiony sprzęt został użyczony potrzebującym uczniom szkoły do zdalnej nauki w czasie panującej epidemii do kształcenia na odległość.

   

   

  Więcej
 • 18 maja 2020 roku Wójt Gminy Jeleniewo przekazał Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie 12 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (tj. komputer przenośny, mysz, torba do komputera, pakiet MS Office MOLP, Antywirus). Laptopy zostaną przekazane wyznaczonym przez szkołę uczniom. Będą służyły do zdalnej nauki.

   

  Więcej
 • W załączeniu zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

  Więcej
 • Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że 23 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy:

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13A a Gminą Jeleniewo, z siedzibą w Jeleniewie 16-404, przy ul. Słonecznej 3,

  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

   

  Więcej
 • Dofinansowanie na zakup komupterów z projektu "Zdalna Szkoła"

  Wójt Gminy Jeleniewo informuje, że 6 kwietnia 2020 roku gmina złożyła wniosek  o dotację celową na zakup 12 laptopów do zdalnego nauczania dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie. Już  14 kwietnia 2020 roku wniosek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Cyfryzacji i niebawem zostanie podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę 45 907,48zł.

  Więcej informacji o projekcie pod adresem: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

   

  Więcej